Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
21.12.2020 tarihinde Lancet Infectious diseases dergisinde yayınlanan bu çalışmada, 5372 temas riski yüksek, 3530 genel toplumdan olmak üzere toplam 8902 katılımcı, duyarlılığı %71.8 ve özgüllüğü %98.2 olan bir ELISA kiti ile anti-SARS-CoV-2 IgG/IgM antikor pozitifliği açısından taranmış. 
 APPAC II çalışma sonuçları yayınlandı...
25.01.2021 tarihinde Nature dergisinde online olarak yayınlanan bu çalışmada, hafif/orta ve ciddi COVID-19 vakalarında tam kandan elde edilen temel hücresel yapılardaki ve anti-SARS-CoV-2 antikor yanıtlarındaki farklılıklar analiz edilerek ilgi çekici bir immunolojik değerlendirme yapılmış.
25.01.2021 tarihinde Clinical Infectious Diseases (CID) dergisinde online olarak yayınlanan bu çalışmada, farklı gruplardan sağlık çalışanlarının COVID-19 aşısına karşı tutumları değerlendirilmiş. 
25.01.2021 tarihinde Clinical Infectious Diseases (CID) dergisinde online olarak yayınlanan bu çalışmada, farklı gruplardan sağlık çalışanlarının COVID-19 aşısına karşı tutumları değerlendirilmiş. 
 22 Ocak 2021 tarihinde NIH web sitesinden yayınlanan bir haberde hastaneye yatırılmış >1000 orta şidette COVID-19 hastasında  "full" doz heparin uygulamasının, profilaktik dozda uygulamaya kıyasla istatistiksel anlamlı derecede, mekanik ventilasyona ve diğer organ destek tedavilerine gereksinimi azalttığına işaret ediyor. 
 The New England Journal of Medicine'da 13 Ocak 2021 tarihinde online yayınlanan bir makalede yeni geliştirilen ve non-replikatif Adenovirus 26 vektörü kullanılan bir aşının Faz1-2 a sonuçları yayınlandı. Bu aşının kısa süre içinde Faz 3 sonuçlarının da yayınlanması bekleniyor.
 Daha önce Türkiye'den bazı araştırıcıların da katılımıyla Science dergisinde yayınlanan bir araştırmada ağır hastaların %10'unda tip I interferona otoantikor varlığı gösterilmişti. medRxiv'de yayınlanan yeni bir araştırmada 194 COVID-19 hastasında çok daha yaygın otoantikor varlığı gösterilmiş. 
 JAMA dergisinde 14 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan bir görüş yazısı, SARS-CoV-2 için ABD'de acil kullanım onayı alan Pfizer/BionTech ve Moderna aşılarının halen devam eden Faz III çalışmalarında plasebo koluna randomize olanlara gerçek aşı önerilmesi konusunda bir tartışmayı içeriyor. Makalenin tam metnine serbest erişim mümkün.