Febril Nötropeni Güncelleme Toplantısı
09 Aralık 2022Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
NEJM'de yayınlanan bir analizde Doksisiklin'in yalnız ciddi olmayan değil, hafif-orta Toplumsal Kökenli Pnömonide de etkili olduğu gösterildi. Analize 834 hasta içeren altı RKÇ alındı. Karşılaşma kollarında ise roxithromycin, spiramycin, erythromycin, ofloxacin, fleroxacin, ve levofloxacin vardı.
 Annals of Internal Medicine'da yayınlanan NIH destekli bir araştırmanın sonuçlarına göre çay tüketenlerde tüm nedenlere bağlı ölüm riski %9-13 arasında daha düşük olarak gerçekleşiyor. İçilen çay miktarının artması kardiyovasküler, iskemik kalp hastalığı ve inme nedeniyle daha düşük sıklıkta ölüme neden oluyor. 
 Barcelona'da devam etmekte olan Avrupa Kardiyoloji Kongresi'nde sunulan bir bildiri ve konuyla ilgili Circulation dergisinde eş zamanlı yayınlanan bir makalede yoğun bakımda yatan COVID-19 hastalarının tam doz antikoagülasyonunun pıhtı ve emboli ile ilişkili olayları standart doz antikoagülasyona kıyasla daha etkili bir biçimde engelleyebileceğine işaret ediyor.
 Nature dergisinde 19 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan bir görüş yazısında elde mevcut aşılardan hangisi ile ne zaman hatırlatma dozu COVID-19 aşısı yapılması konusunda ayrıntılı bir değerlendirme yer alıyor.
Piperasilin-tazobaktam ve vankomisin kombinasyonu ilişkili akut böbrek hasarı riski ile ilgili literatürde yeni bir derleme ve orjinal makale yayınlandı.
 JAMA Internal Medicine'da 18 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan bir araştırmanın sonuçları 18.818 ayaktan izlenen COVID-19 hastası ile 93.179 infekte olmayan kişinin verilerinin kıyaslanmasını içeriyor.
 JAMA'da 16 Ağustos 2022'de yayınlanan bir araştırmanın sonuçları COVID-19 veya influenza nedeniyle hastaneye yatmış yaklaşık 94.000 hastada hastalığı takibeden 90 gün içinde gelişen venöz veya arteryel tromboembolik olayları kıyaslıyor. 
ESCMID hafif/orta COVID-19 tedavi kılavuzu yayınlandı.
 Annals of Inteernal Medicine'da 23 Ağustos tarihinde yayınlanan bir makalede, Fransız araştırıcılar Biontech-Pfizer, Moderna, Oxford-AstraZeneca ve Janssen aşıları ile çeşitli vasküler komplikasyonların gelişimi arasındaki ilişkiyi araştırmışlar.
 Maymun çiçeği virüs infeksiyonu için yeni yayınlanan makaleleri kayıt altına alan ve erişim izni veren Poxreference isimli bir web sitesi mevcut. Bu siteden konuyla ilgili güncel yayınları izleyebilirsiniz...