Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
NEJM'de yayınlanan açık etiketli faz 3 randomize kontrollü çalışma sonuçları, 4 aylık rifapentin ve moksifloksasin içeren (rifapentin+INH+PRZ+Moksifloksasin) tedavi rejiminin 6 ay standart tedaviye kıyasla non-inferiority kriterlerini sağladığını gösteriyor. Ayrıca her iki tedavi kolunda grade 3 ve üzeri yan etki sıklığının benzer olduğu belirtiliyor.  
Son dönemde hem JAMA'da hem de Clinical Microbiology and Infectious Disease dergisinde yayınlanan araştırmalar; solid organ nakli alıcılarında mRNA aşıları sonrası antikor yanıtlarının genel topluma kıyasla yetersiz olduğunu ve antimetabolit grubu bağışıklığı baskılayan ilaç kullananlarda antikor yanıtının daha da azaldığını ortaya koyuyor. 
Clinical Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bu araştırmada COVID-19 geçirmeyen ayaktan ve yatarak izlenen hastalarla COVID-19 nedeniyle ayaktan ve yatarak izlenen hastalar 1:1 oranında eşleştirilmiş ve 4 ay boyunca takip edilmiş. 
Amerikan VAERS veri tabanı kayıtlarına göre 2 Mart-21 Nisan tarihleri arasında Janssen/Johnson & Johnson aşısı ile aşılanan 7 milyon kişiden 12’sinde aşı sonrası santral venöz tromboz geliştiği belirtilmiş. Bu çalışmada 12 vakaya ait klinik bulgular, görüntüleme testleri, laboratuvar sonuçları ve klinik sonlanımlar ile ilgili bilgiler ayrıntılı bir şekilde raporlanmış.
Dünya Sağlık örgütü (DSÖ) farmakovijilans verilerine göre mRNA aşısı olanlarda diğer viral aşılar ve influenza aşısına kıyasla aşı sonrası artmış bir yüz felci geçirme riski yok. Ayrıca şimdiye kadarki tespit edilen rakamlar beklenenin üzerinde de değil.
Massachusetts Institute of Technology (MIT)'de yapılan bu araştırma gösteriyor ki; kapalı alanlarda 1,5 metre sosyal mesafe uygulaması bulaşı önlemede yeterli değil. Bu çalışma aynı zamanda kapalı ortamlarda farklı şartlar altında SARS-CoV-2 bulaş riskini ön gören bir uygulamayı da bizlere sunuyor.
Daha önce İsrail’den yayınlanan Pifzer-BioNtech aşısı gerçek yaşam verilerini destekleyen sonuçlar bu defa İskoçya’dan yayınlandı. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, tek doz aşıdan 28-34 gün sonra hastane başvurusunu önlemede her iki aşı da hayli etkin görünüyor. 
Clinical Microbiology and Infection dergisinde yayınlanan bu yazıda KPC pozitif Enterobacterales izolatlarından seftazidim-avibaktam direnci varlığında sefiderekol MIK değerlerinin anlamlı bir şekilde yükseldiği tespit edilmiş. Ayrıca yüksek inokulum varlığında sefiderekol MIK değerinin daha da arttığı belirtilmiş.
Lancet Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bu yazıda karbapenem dirençli gram negatiflerin en uygun tedavi rejimlerini belirlemeye yönelik yapılacak olan randomize kontrollü çalışmalar için yeni bir yaklaşım öneriliyor. 
CMI’da yayınlanan bu makalenin sonuçlarına göre, ayaktan tedavi edilen idrar yolu infeksiyonu olgularının hem ampirik hem de hedefe yönelik tedavi seçimlerini antibiyotik duyarlılık sonuçlarının selektif raporlanması ciddi oranda etkiliyor. Bu durum asemptomatik bakterüri olgularında gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçmek için bir araç olarak da kullanılabilir.