Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
JAMA'da yayınlanan bu randomize kontrollü çalışmada, ciddi hipoksemisi olan (>10 l/dk oksijen alan veya ventilatör desteği alan) hastalarda 12 mg deksametazon ile 6 mg deksametazonun etkinliklerinin benzer olduğu gösterilmiş. 
CMI'da yayınlanan bu derleme yazısında kan akımı infeksiyonlarında kullanılabilecek kültür bağımlı olmayan hızlı tanı metodları değerlendirilmiş. 
Lancet microbe dergisinde yayınlanan bu araştırmada; hvKp ilişkili primer karaciğer absesinin patogenezinde bu bakterilerin karaciğer makrofaj hücreleri tarafından yok edilmeye dirençli olmalarının önemi vurgulanmış. 
Antimicrobial Agents and Chemotherapy dergisinde yayınlanan bu vaka taktiminde; CRAB pnömonisi olan 52 yaşındaki bir hastada bakteriofaj (iv ve inhaler) kullanımının başarılı sonuçları rapor edilmiş. 
Bu derlemede yakın gelecek için umut vaad eden yeni antifungal moleküller (fosmanogepix, ibrexafungerp, olorofim, opelconazole, rezafungin) ayrıntılı olarak değerlendirilmiş. 
 Komplike Olmayan Kan Akımı İnfeksiyonlarının tedavisi için yeni bir uzlaşı kılavuzu yayınlandı.
NEJM'de yayınlanan Aspergillus infeksiyonları ile ilgili derleme. 
Lancet Infectious Diseases dergisinde yayınlanan randomize kontrollü çalışmanının (CAP-PACT) sonuçlarına göre; hastanade tedavi edilen ve orta şiddetli toplum kökenli pnömonisi olan hastalarda uygulanan antimikrobial stewardship uygulaması geniş spektrumlu antibiyotik kullanımını azaltırken mortalite üzerine olumsuz bir etki etmiyor. 
Hollanda'da yapılan çalışmanın sonuçlarına göre; infekte nekrotizan pankreatit hastalarında erken dönemde yapılan girişim (drenaj) ile walled-off nekroz oluştuktan sonra yapılan girişim kıyaslandığında 6 aylık takipte komplikasyonlar açısından iki grup arasında fark olmadığı ve geç drenaj yapılan grupta takip sürecinde daha az sayıda girişime ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiş.  
REMDACTA (randomize, plasebo kontrollü, çift kör, faz 3 çalışma) sonuçlarına göre; tocilizumab ve remdesivir kombinasyonun remdesivir+plaseboya kıyasla 'taburculuğa kadar geçen süre' ve 'mortalite' sonlanım noktaları üzerine olumlu bir etkisi yok.