Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Yapılan çalışmada kritik hastalarda erkenden anti-anaerob antibiyotik kullanımının mortaliteyi artırdığı gösterildi.
Orta ve düşük gelirli ülkelerde antifungal ilaç kullanımı yayınlandı. Ülkeler arasında Türkiye de var. Parenteral ilaçlar gereğinden az kullanılırken, İtrakonozol en hızlı artış eğilimi gösteren ilaç .
NEJM'de yayınlanan bir analizde Doksisiklin'in yalnız ciddi olmayan değil, hafif-orta Toplumsal Kökenli Pnömonide de etkili olduğu gösterildi. Analize 834 hasta içeren altı RKÇ alındı. Karşılaşma kollarında ise roxithromycin, spiramycin, erythromycin, ofloxacin, fleroxacin, ve levofloxacin vardı.
Piperasilin-tazobaktam ve vankomisin kombinasyonu ilişkili akut böbrek hasarı riski ile ilgili literatürde yeni bir derleme ve orjinal makale yayınlandı.
Bu meta-analiz, daha uzun sure uygulanan antimikrobiyal uygulamalarin özellikle yan etkiler basta olmak uzere istenmeyen sonuclarla iliskili oldugunu ortaya koyuyor. 
 Komplike Olmayan Kan Akımı İnfeksiyonlarının tedavisi için yeni bir uzlaşı kılavuzu yayınlandı.
Lancet Infectious Diseases dergisinde yayınlanan randomize kontrollü çalışmanının (CAP-PACT) sonuçlarına göre; hastanade tedavi edilen ve orta şiddetli toplum kökenli pnömonisi olan hastalarda uygulanan antimikrobial stewardship uygulaması geniş spektrumlu antibiyotik kullanımını azaltırken mortalite üzerine olumsuz bir etki etmiyor. 
 JAMA Internal Medicine'da yayınlanan bir makalede antibiyotik aldıktan sonra 30 gün süreyle izlenen 1488 hastadaki yan etkiler rapor ediliyor.  Hastaların %20'sinde antibiyotiğe bağlı bir yan etki ortaya çıkmış. Her 10 günlük ilave tedavi antibiyotik yan etkilerinde %3'lük bir artışa neden oluyor.
Clinical infectious diseases dergisinde taktim edilen bu vakada; safra ve kan kültüründen izole edilen NDM-5 ve OXA-48 taşıyan Enterobacter cloacae izolatlarında sefiderekol maruziyeti sonrası ilk 21 gün içinde muhtemel cirA geninde (katekolat siderefor reseptör geni) ortaya çıkan mutasyonlar neticesinde kazanılmış sefiderekol direnci tanımlanmış. 
JAC’de yayınlanan bu araştırmanın sonuçlarına göre; değerlendirmeye alınan 69 ülke içerisinde orta gelirli ülkelerde geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı giderek artarken, bazı ülkelerde hala (Örn, Gine, Nijerya) uygun antibiyotik tedavisine erişim sorunu dikkati çekiyor.