• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Bu kış solunum yolu infeksiyonları için antibiyotik gereksinimini karşılamada sıkıntı olmaması için Avrupa Komisyonu ve EMA bazı önlemler önerdi. Bunlar: . Anahtar antibiyotiklerin üretimini artırma . Firmalarla işbirliği kurarak gereksinim ve tedarik ağlarını izleme . Toplumsal farkındalik ve akılcı kullanım
 Metisillin duyarlı Staphylococ aureus için Ceftriaxon kullanımı diğer beta-laktamazlarla 2 ayrı çalışmada karşılaştırılmış.
Yapılan çalışmada kritik hastalarda erkenden anti-anaerob antibiyotik kullanımının mortaliteyi artırdığı gösterildi.
NEJM'de yayınlanan bir analizde Doksisiklin'in yalnız ciddi olmayan değil, hafif-orta Toplumsal Kökenli Pnömonide de etkili olduğu gösterildi. Analize 834 hasta içeren altı RKÇ alındı. Karşılaşma kollarında ise roxithromycin, spiramycin, erythromycin, ofloxacin, fleroxacin, ve levofloxacin vardı.
Piperasilin-tazobaktam ve vankomisin kombinasyonu ilişkili akut böbrek hasarı riski ile ilgili literatürde yeni bir derleme ve orjinal makale yayınlandı.
 Komplike Olmayan Kan Akımı İnfeksiyonlarının tedavisi için yeni bir uzlaşı kılavuzu yayınlandı.
 JAMA Internal Medicine'da yayınlanan bir makalede antibiyotik aldıktan sonra 30 gün süreyle izlenen 1488 hastadaki yan etkiler rapor ediliyor.  Hastaların %20'sinde antibiyotiğe bağlı bir yan etki ortaya çıkmış. Her 10 günlük ilave tedavi antibiyotik yan etkilerinde %3'lük bir artışa neden oluyor.
Clinical infectious diseases dergisinde taktim edilen bu vakada; safra ve kan kültüründen izole edilen NDM-5 ve OXA-48 taşıyan Enterobacter cloacae izolatlarında sefiderekol maruziyeti sonrası ilk 21 gün içinde muhtemel cirA geninde (katekolat siderefor reseptör geni) ortaya çıkan mutasyonlar neticesinde kazanılmış sefiderekol direnci tanımlanmış. 
Doğum sırasında Clindamisin ve Gentamisin kullanımı C.difficile ve akut renal hasarı artırıyor. Çalışma doğum için kabul edilen 5,657,523 kadının verisi üzerinde yapıldı. 
 Open Forum Infectious Diseases'de yayınlanan bir metaanaliz, enterik bakterilerle gelişen bakteremi tedavisinde deeskalasyon yapıldığında beta-laktamlar yerine kinolonların kullanımının bakteremi rekürrensini önlemede daha başarılı olduğunu göstermiş. TMP-SMX'e ilişkin yeterli veri bulunamamış. Beta-laktamların daha az etkili olmasının suboptimal dozda kullanımlarına bağlı olabileceği düşünülüyor. Makalenin tam metnine serbest erişim mümkün.