Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
MRSA ile ilgili en yeni çalışma: Linezolid vs Vancomycin CID'de yayınlandı: Linezolid versus Vancomycin for the Treatment of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infections Dennis L. Stevens,Daniel Herr, Harry Lampiris, John Lee Hunt, Donald H. Batts, Barry Hafkin, and the Linezolid MRSA Study Group
984 febril nötropenik atakta Cefepim+Amikasin'e karşı Piperasilin/Tazobaktam + Amikasin karşılaştırmasını içeren İspanyol çalışması. Sonuçlar tahmin edeceğiniz gibi..
Nötropenik olmayan hastalarda yapılan bir veri taranmasında 15 günden fazla piperasilin kullananlarda, düşük oranda nötropeni görülebileceği belirlendi.
Derginin ilave sayısında yeni antibiyotikler, direnç sorunu ve özellikle tigesiklin konusunda makaleler yeralmakta.
Febril nötropenik çocuklarda ampirik tedavide sefepim ve seftazidim + amikasin'i maliyet, etkinlik ve güvenilirlik açısından karşılaştıran bu çalışma Kocaeli Üniversitesi'nden.