Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Medscape Infectious Diseases web sitesinde serbest erişimli yayınlanan bir derleme, uygun antibiyotik kullanımında doğru tanının önemi ile ilgili ayrıntılı bilgiler paylaşıyor.
 Antimicrobial Agents and Chemotherapy dergisinin Haziran 2017 sayısında yayınlanan bir makale, AmpC kromozomal beta-laktamaz sentezleyen enterik gram-negatif bakterilerle oluşan bakteremilerin tedavisinde sefepim, meropenem ve piperasilin-tazobaktam kombinasyonunun etkinliğini retrospektif olarak değerlendiriyor.
 Clinical Microbiology and Infcetion dergisinin Haziran 2017 sayısında fosfomisin'in klinik kullanımına ilişkin geniş bir literatür taraması ve metaanalizi içeren bir derleme yayınlandı. Derlemeye serbest erişim mümkün.
 Annals of Internal Medicine'da yayınlanan ve Kanada'da 8990 pratisyen hekimle yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre, üst solunum yolu infeksiyonlarında uygunsuz antibiyotik reçete eden hekimler arasında, kariyerlerinin orta ve geç döneminde olup, günde 45'ten fazla sayıda hasta gören hekimler istatistik olarak anlamlı derecede daha fazla.
 Journal of Hospital Medicine Dergisi'nde yayınlanan bir retrospektif çalışmada, piperasilin tazobaktam ve vankomisin kombinasyonunun, ilaçların tek tek kullanımına kıyasla en az 2.5 kat daha nefrotoksik olduğu saptanmış.
 Kanada'da yapılan epidemiyolojik bir çalışmada riskin 1.34 kat arttığı saptanmış.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Nisan 2017 sayısında yayınlanan bir derleme, farklı polimiksin preparatlarının etkinlik, yan etki ve klinikte kullanım dozları hakkında ayrıntılı bilgiler veriyor.
 Clinical Microbiology Reviews dergisinin Nisan 2017 sayısında polimiksin antibiyotiklere ilişkin  bir derleme yayınlandı. Derleme bu antibiyotiklerin in vitro duyarlılık testleri ve direnç mekanizmaları ile ilgili ayrıntılı bilgiler içeriyor.
 Gut dergisinde yayınlanan bir makale 60 yaş üzeri, 16.642 kadında yapılan gözlemsel bir çalışmanın sonuçlarını veriyor. 20-39 ve 40-59 yaşlar arasında 2 ay ve daha uzun süre antibiyoitk kullananlarda kolorektal adenom bulunma oranı belirgin derecede daha yüksek. Buna karşın son 4 yıl içinde antibiyoitk kullanımının adenom gelişimi üzerine etkisi olmadığı gösterilmiş.
 Open Forum Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bir derleme, özellikle antibiyotik tedavisini sonlandırmada prokalsitonin'in rolüne işaret ediyor. Makalenin tamamına derginin web sayfalarından ücretsiz erişim mümkün.