Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Nekrotizan fasiitte tedaviye Klindamisin eklenmesi ile ilgili önemli bir veri Journal of Infectious Disease'de yayınlandı. 
CID'de bir sistematik derleme ve Meta-analiz: Vankomisin tedavisine Pip/Tazo eklemek akut renal hasarı artırıyor mu?
NEJM'de yayınlanan çalışma çocuklarda akut otitis media tedavisinde 5 ile 10 gün antibiyotik kullanımını karşılaştırıyor. Sonuçlar ilginç.
Journal of Medical Microbiology'de KTÜ'de yapılan çalışma yayınlandı.
Hastalarda dalbavancin tek doz 1500 mg IV ile, ilk gün 1000 mg IV'yi izleyen 1. haftada 500 mg IV karşılaştırılmakta.
Ağır febril nötropenik hastada artmış renal klirens Vankomisin düzeyini etkiliyor.
 Clinical Microbiology Reviews dergisinin Ekim 2016 sayısında yayınlanan bir derleme beta-laktam antibiyotiklerin sürekli infüzyonla uygulamasında doz ayarlanması ve klinik mikrobiyoloji laboratuarının rolü konusuna değiniyor.
 FDA ciddi yan etkiler nedeni ile akut bakteriyel sinuzit, kronik bronşit akut alevlenmesi ve komplike olmamış idrar yolu infeksiyonlarında florokinolonların son çare olarak kullanılması için uyarı yayınladı.
 Nature dergisi'nde bugün yayınlanan bir makale, nazal kolonizasyon yapan Staphylococcus lugduniensis'den elde edilen yeni bir  siklik peptid antibiyotik olan Lugdunin'i anlatıyor. Lugdunin in vitro olarak MRSA, VISA/GISA ve VRE'ye karşı etkili bulunmuş.