Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Clinical Infectious Diseases dergisinin Temmuz 2015 tarihli sayısında 2. kuşak iki yeni beta-laktam/beta-laktamaz inhibitör kombinasyonu hakkında bir derleme yayınlandı.
 Clinical Infectious Disases dergisinin 1 Temmuz sayısında yayınlanan bir derleme, dirençli bakteri infeksiyonlarının tedavisinde antibiyotik dışı alternatifleri özetliyor.
 Annals of Internal Medicine'da 31 Mayıs'ta yayınlanan bir makale 2010-2015 yılları arasında FDA tarafından onaylanan antibakteriyel ajanların bir analizini veriyor.
ABD hastanelerinde İntraabdominal Gram negatif infeksiyonlarda Ceftazidim-Avibaktam..
İlk floroketolid olan Solitromisin 6115 izolatta denenmiş..
İlaç intraabdominal infeksiyonlar, idrar yolu infeksiyonları ve hastane kökenli pnömoni için Avrupa onayını aldı. Yaklaşık bir yıl önce FDA onayı verilmişti. 
 ABD'de 2002 klinik izolata fusidik asit'in etkisine bakılmış.
Çalışma İsveç ve Danimarka'da 909 656 fluorokinolon kullanımı (ciprofloxacin %82.6, norfloxacin %12.1, ofloxacin %3.2, moxifloxacin %1.2) ile 909 656 penicillin V kullanımı karşılaştırılarak yapıldı. Önceki bildirimlerin aksine ciddi aritmi ile florokinolon kullanımı arasında ilişki saptanmadı.
Yapılan çalışma düşük doz asetilsalisilik asitin S. aureus üzerindeki doğrudan etkisinin klinik yararını araştırmakta.
 NEJM'den Ürogenital Klamidia tedavisinde Doksisiklin ile Azitromisin'i karşılaştıran bir çalışma..