Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Diyabetik Ayak Enfeksiyonu gibi bazı endikasyonlarda 14 gün ve üzeri  Piperasilin-Tazobaktam kullanımı ile ilişkili olarak yaklaşık her 5 hastanın birinde mutlak olarak trombositopeni, nötropeni ve ateş geliştiğini gösteren ve Türkiye kaynaklı bir retrospektif kohort çalışma Gülhane Tıp Dergisi’nde yayınlandı 
 Clinical Infectious Diseases dergisinin 15 Aralık sayısında yayınlanan bir makale yoğun bakım hastalarında kullanılan kolistine bağlı nefrotoksisitenin askorbik asit kullanılarak önlenebileceğini gösterdi. Makalenin tam metnine derginin web sitesinden serbest erişim mümkün... 
 Journal of Antimicrobial Chemotherapy dergisinin Aralık 2015 sayısında yayınlanan bir derleme, klinikte yeterince kullanılmayan, beta-laktam antibiyotik serum düzeyi tayini, izlenmesi ve endikasyonları konusunda ayrıntılı bilgiler içeriyor.
 Clinical Infectious Diseaes dergisinin 9 Kasım sayısında yayınlana bir derleme, antibiyotiklerin farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri ile antibiyotik duyarlılık testleri arasındaki ilişkiyi irdeliyor.
 Journal of Allergy and Clinical Immunology dergisinin Eylül 2015 sayısında yayınlanan bir çalışma, farklı yan zincirlere sahip sefalosporin türleri arasında çapraz allerjik reaksiyonun  ortaya çıkmadığını gösterdi.
 Derin yerleşimli MSSA Kan akımı infeksiyonlarında Cefazolin'e karşı Oxacillin.
 Kan akımı infeksiyonlarında S. aureus için seftarolin'e karşı diğer ajanlar..
Toplumsal kökenli pnömonide ne β-laktam–makrolid kombinasyonu ne de fluorokinolon monoterapisi, β-laktam monoterapisinden iyi değil.
 FDA tarafından onaylanan yeni antibiyotiklerle ilgili ayrıntılı bilgiye The Center for Disease Dynamics, Economics and Policy isimli web sitesinden serbest erişim mümkün.
FDA, ceftazidime-avibactam'ı onayladı. Onay, tedavi olanakları tükenmekte olan komplike intrabdominal ve idrar yolları (pyelonefrit dahil) infeksiyonları için verildi.