• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Orta ve düşük gelirli ülkelerde antifungal ilaç kullanımı yayınlandı. Ülkeler arasında Türkiye de var. Parenteral ilaçlar gereğinden az kullanılırken, İtrakonozol en hızlı artış eğilimi gösteren ilaç .
Bu randomize çalışmada AML'li çocuk ve erişkinlerde invazif fungal infeksiyon profilaksisinde Caspofungin ile Flukonazol karşılaştırılmış. 
 Clinical Infectious Diseases'de yayına kabule dilen bir makalede 16 morbid obez hastada (vücut ağırlıkları 104-177 kg) Ambisome farmakokinetiği çalışılmış...
Mycoses Study Group (MSG), hematolojik maligniteli hastalarda antifungal profilaksi pratiğini anlamak için anket yapıyor. Ayrıntı haberde.. 
450 hastayı içeren, kandidemi ve invazif kandidiyazis tedavisini araştıran çalışmada bir ilaç açısından hayal kırıklığı..
 Antimicrobila Agents and Chmeotherapy dergisinde yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre özellikle azol türevi antifungaller sık kullanılan kanser ilaçları ile birlikte verildiğinde antifungal etki önemli ölçüde azalabiliyor. Bu etkileşime ekinokandin türevlerinde çok daha az rastlanıyor.
Akciğer nakli yapılan hastalarda uzun süreli vorikonazol kullanımı cilt kanseri riskini artırmakta. Çalışma American Journal of Transplant'ta yayınlandı.
Azol grubunun QT'yi kısalttığı bilinse de kliniğe yansıması çok belli değil. İsavukonazol ile yapılan çalışmada QT kısalması görüldü. Çalışma Mycosis'de yayınlandı
Erişkin yoğun bakım ünitelerinde invaziv kandida infeksiyonunun 28 günlük prognozuna ilk aşama ekinokandin ya da azol kullanımının etkilerinin karşılaştırması.
Yapılan çalışmada hastalar 3 kohortta incelenmiş: İtra profilaksisi alanlar, hiç profilaksi almayanlar ve Posa profilaksisi alanlar. Hasta sayısı bazı kohortlarda az olsa da, sonuçlar anlamlı.