Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
ABD'de 131 hastanede kanakımı infeksiyonu tanısı alan 21608 olguda kan kültürü sonucu gelmeden verilen uygunsuz antibiyotik tedavi oranlarına bakılmış.
MALDI-TOF kullanılarak yapılan RAPIDO randomize çalışmasında konvansiyonel yaklaşımla MALDI-TOF MS karşılaştırılmış. 
Kan akımı infeksiyonu olan 21.608 hastada antibiyotik kullanımının uygun olup olmadığı araştırılmış.
Lancet'te yayınlanan bir çalışmaya göre dünyadaki her 5 ölümden birisi sepsis kaynaklı. 2017'de 48.9 milyon sepsis olgusu ve 11 milyon ölüm saptandı. Sepsis olgularının %85'i orta ve düşük sosyodemografik özellikli ülkelerde.
Intensive Care Medicine'de yayınlanan kohort çalışmada 309 merkezde 2621 hastada, intraabdominal infeksiyon epidemiyolojisi izlenmiş. Belirleyici olan infeksiyon tipi değil. Direnç sık.
 Chest dergisinin Ekim 2019 sayısında yayınlanan iki makale yoğun bakımda sepsisli hastalara ne zaman antibiyotik başlanması gerektiği konusunda iki farklı görüşü savunan tartışmaları içeriyor...
2013'te ABD Newyork eyaletinde sepsise karşı kanıta dayalı yaklaşım zorunluluğu geldi. JAMA'da yayınlanan bu çalışmada bu zorunluluk olmayan eyaletlerle NY karşılaştırılmış. Sonuçlar eğitici..
 Yaşlı hastalarda serum albumin sepsis sonucu için belirleyici..
 Kronik oral demir kullanıcısı iseniz Gram negatif bakteremi olmamaya dikkat edin.
CID'de yayınlanan araştırmaya göre son yıllarda MSSA bakteremisi mortalitesinde azalma var. Bunu da erken tanı ve hedeflenmiş tedaviye erken başlanmasına bağlı olduğu gösterildi.