Febril Nötropeni Güncelleme Toplantısı
09 Aralık 2022Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) tarafından 2023 yılı için önerilen erişkin immünizasyon kılavuzu yayınlandı. Kılavuza serbest erişim mümkün.
Bu yıl COVID-19, Grip ve RSV'nin birliktre ve yoğun bir şekilde görülmesi nedeni ile firmalar üçüne karşı tek bir kombine aşı çalışmalarına başladı. 
Neurology dergisinde yayınlanan çalışmada grip aşısının felç riskini azalttığını gösterdi. Bu risk azalması kadın, erkek, 65 yaş altı ve üstü gibi altgruplarda da geçerli. Aynı etki pnömokok aşısında görülmedi.  
50 yaş ve üzeri değişik endikasyonlarla TNFi tedavisi alan 610 hastanın dahil edildiği randomize kontrollü çalışmada varicella zoster aşısının etkin ve güvenli olduğu gösterilmiş.  
98 düşük ve orta gelirli ülkenin değerlendirildiği bu araştırmada 10 farklı patojene karşı uygulanan aşılama programlarının sağlık etkisi bir modelleme çalışması ile ortaya konulmuş. 
 En son olgu 2012'de Nijerya'da görüldü. Ayrıntı için habere bakınız.. 
Lancet Infectious Disease'de Faz III çalışmada denenen Clostridioides difficile toxoid aşı sonuçları yayınlandı. Sonuçlar olumlu değil.
 NEJM'de çıkan yazıya göre dini nedenlerle aşıya karşı çıkan bir toplulukta İsrail'den gelen kızamıklı bir çocuk nedeni ile 2000'de ABD'de eradike edildiği bildirilen kızamık hızla yayıldı. 649 kişi hastalandı. 37 pnömoni ve 20 yoğun bakıma yatış var. Harcanan para 8.4 milyon USD.   
Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society'de yayınlanan güncellemede DTaP, Haemophilus influenzae tip B, ve hepatit A aşılarında booster ve catch-up aşılama ile ilgili minor değişiklikler var.