Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
50 yaş ve üzeri değişik endikasyonlarla TNFi tedavisi alan 610 hastanın dahil edildiği randomize kontrollü çalışmada varicella zoster aşısının etkin ve güvenli olduğu gösterilmiş.  
98 düşük ve orta gelirli ülkenin değerlendirildiği bu araştırmada 10 farklı patojene karşı uygulanan aşılama programlarının sağlık etkisi bir modelleme çalışması ile ortaya konulmuş. 
 En son olgu 2012'de Nijerya'da görüldü. Ayrıntı için habere bakınız.. 
Lancet Infectious Disease'de Faz III çalışmada denenen Clostridioides difficile toxoid aşı sonuçları yayınlandı. Sonuçlar olumlu değil.
 NEJM'de çıkan yazıya göre dini nedenlerle aşıya karşı çıkan bir toplulukta İsrail'den gelen kızamıklı bir çocuk nedeni ile 2000'de ABD'de eradike edildiği bildirilen kızamık hızla yayıldı. 649 kişi hastalandı. 37 pnömoni ve 20 yoğun bakıma yatış var. Harcanan para 8.4 milyon USD.   
Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society'de yayınlanan güncellemede DTaP, Haemophilus influenzae tip B, ve hepatit A aşılarında booster ve catch-up aşılama ile ilgili minor değişiklikler var.
Çocuklarda 7 ve 13 valan konjuge pnömokok aşılarının aşı serotip kolonizasyona etkisi CID'de yapılan bir çalışmada araştırılmış. 
 Science dergisinin bu haftaki sayısında yayınlanan bir derlemede antibiyoitk kullanımının, mikrobiyota üzerindeki olumsuz etkilerine bağlı olarak, aşılamanın etkinliğinin azaltabileceği belirtiliyor. Antibiyotik kullanımına bağlı gelişen disbiosis ise "inflammaging" adı verilen ve normalde yaşlanma ile görülen düşük düzeyde inflamasyon ve çeşitli, yaşlılıkla ilişkili kronik hastalık tablosuna benzer bir klinik tabloya neden olabiliyor. Makalenin tam metnine derginin web sayfalarından serbest erişim mümkün.
 Lancet'te yayınlanan bir yazı aşılamanın, antibiyotik direncini önlemede çok yarralı olabilecek bir girişim olduğu vurgulanıyor. Ancak ilaç endüstrisinin bu konuda çekimser davranmasının yeni aşı geliştirilmesinin önündeki en büyük engel olduğundan söz ediliyor. Makalenin tam metnine Lancet'in web sayfalarından erişim mümkün.