• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Hepatit C'ye doğrudan etki eden antivirallerin varlığında Hepatit C yükü ve heptosellüler kanser (HCC) sıklığı modellenmiş. Buna göre toplum Hepatit C viremisi olanlardan virolojik olarak tedavi edilmiş Hepatit C'ye kaymakta. Hepatosellüler kanserler ise giderek daha yaşlı ve virolojik olarak tedavi olmuş popülasyonda daha sık görülmekte. Bu grubun HCC açısından rutin izlenmesi önerilmekte.
 Infectious Diseases and Clinical Microbiology dergisinde erken olarak derginin web sitesinde yayınlanan bir makalede Kuzey İtalya'da toplanan 500 serum örneğinde anti-HEV IgG seroprevalansının %3.8 olduğu rapor edliiyor. Makalenin tam metnine derginin web sitesinden erişim mümkün.
 Annals of Internal Medicine dergisinde yayınlanan serbest erişimli makale ilki 2008 yılında The Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) çalışma grubu tarafından yayınlanan kılavuzun yenilenmiş halini kapsıyor. 
Kronik HBV infeksiyonu olan hastalarda HBsAg kaybının sürekli olup olmadığına bakılmış. Sonuçlar HBsAg'nin kaybının tedavi açısından iyi bir marker olduğunu göstermekte.
USPSTF (U.S. Preventive Services Task Force) tarafından 2009'da yapılan gebelerde Hepatit B taraması zorunluluğu önerisi yinelendi. Maternal HBV infeksiyonunda 1998'den beri yıllık %5.5 artış var.
Hepatit C'nin antiviral tedaviye olumlu yanıt vermesi hepatosellüler kanser riskini azaltmıyor. Özellikle siroz olanlarda bu belirgin.
 The New England Journal of Medicine'ın 23 Mayıs 2019 tarihli sayısında yayınlanan bir derleme 2030 yılına kadar kronik hepatitin bir sağlık sorunu olarak ortadan kaldırılması strtejisine yönelik gelişmeleri anlatıyor.
 Journal of Hepatology dergiisnde yayınlanan bir araştırma makalesi sadece HBe antijen pozitifliği ve ALT düzeyinin saptanmasına dayanan bir tedavi başlama algoritması öneriyor. Biyopsi gerekliliğini ortadan kaldıran bu öneri yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip.
 Hepatite karşı global mücadeledeki engelleri konu alan çalıştayın raporu yayınlandı. 
The Lancet Hepatology ve Gastroenterology'de yayınlanan çalışma Hepatit C tedavisi sırasındaki Hepatit B reaktivasyonunu ayrıntıları ile ele almakta.