Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Kanada, ABD ve Suudi Arabistan'dan 44 YBÜ'nün katılımı ile gerçekleştirilen bu randomize kontrollü çalışmada; L rhamnosus GG kullanımının VAP gelişimi üzerine anlamlı bir etkisinin olmadığı gösterilmiş. 
JAMA’da yayınlanan bu randomize kontrollü çalışmanın sonuçlarına göre IPF standart tedavisine ilaveten TMP-SMX veya doksisiklin içeren bir antimikrobiyal tedavinin rutin uygulanmasının standart tedaviye kıyasla elektif olmayan solunum sistemi nedenli hastaneye yatışları ve ölümleri önlemede etkisiz olduğu tespit edilmiş. 
Fransa'dan araştırıcıların gerçekleştirdiği çift kör randomize kontrollü çalışmaya orta ciddiyette (hastaneye yatırılarak tedavi edilen ancak kritik bakımda izlenmesine ihtiyaç olmayan) toplum kökenli pnömoni hastaları dahil edilmiş. Bu çalışmanın sonuçlarına göre 3 günlük tedaviden sonra durumu stabil olan hastaların beta-laktam tedavilerini devam etmemenin aynı tedaviye hasta stabil olduktan sonra 5 gün daha devam etmeye kıyasla (toplamda 8 gün) benzer etkinliğinin olduğu (15 günlük klinik iyileşme) tespit edilmiş.
Ayaktan tedavi edilen, toplumdan kazanılmış pnömonisi olan, daha öncesinde sağlıklı 6 ay-10 yaş arası çocuk hastalar 5 gün yüksek doz amoksisilin ve standart 10 gün yüksek doz amoksisilin ile tedavi edilmiş. Bu çift kör randomize kontrollü çalışma (n=289) sonuçlarına göre, kısa tedavi süresi ile standart tedavi süresi arasında klinik sonuçlar açısından bir fark yok. 
24 merkezli çalışmada Acinetobacter'e bağlı VAP tedavisi incelenmiş.
BMJ Evidence Based Medicine’de yayınlanan çalışmada üst solunum yolu infeksiyonlarının semptomatik düzeltilmesi için bal kullanımı ve rutin bakım kullanımına bakılmış. 
 Amerikan İnfeksiyon Hastalıkları Derneği uzman komitesi tarafından akut viral ve bakteriyel solunum yolu infeksiyonlarında moleküler testlerin kullanımına ilişkin bir kılavuz yayınlandı.
 CDC'ye göre ABD'de Influenza erken başladı ve normalde geç gözüken Influenza B erken ortaya çıktı. Şu ana kadar 1.7 milyon kişi Influenza oldu,16.000 yatış ve 900 Influenzaya bağlı ölüm var.
Bu çalışmada 5 gün oral lefamulin, 7 gün oral moksifloksasin yerine kullanılabilir mi sorusunun yanıtı aranmış. Toplam 738 hasta alınmış ve 96 saatteki erken yanıta bakılmış.  
 Morbidity and Mortality Weekly Reports (MMWR) dergisinde yayınlanan bir makale e-sigaraya bağlı görülen ölümlerin en önemli risk faktörünün sokak satıcılarından alınan tetrahidrokannabinol (esrarın etken maddesi) olduğuna işaret ediyor.