Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 CDC yaptığı açıklamada bu yıl İnfluenzaya bağlı rekor yatış olduğunu bildirdi. Ölüm oranları da artmakta.
 Clinical Infectious Diseases'de yayına kabul edlien bir makale, Avrupa'da toplumdan kazanılmış pnömoni tanısı konulan hastalarda önceden saptanmamış diabetes mellitus insidensinin yüksek olduğuna işaret ediyor.
 Lancet Infectious Diseases'de online olarak yayınlanan bir metaaanliz'e göre akut solunum yolu infeksiyonlarının tanı ve izlemi için kullanılan prokalsitonin tayini bir yandan gereksiz antibiyotik kullanımını ve antibiyotik yan etkilerinin azalmasını sağlarken, öte yandan da hastalarda sağkalım üzerine olumlu etkilere sahip.
 Solunum yolu viral infeksiyonları için yüksek doz D vitamini kullanmak yararsız bulundu..
İnfluenza A(H3N2) nedeni ile hastaneye yatırılan hastalarda Clarithromycin-Naproxen-Oseltamivir kombinasyonu yararlı mı?
Lancet'te yayınlanan bir makalede steroid + bronkodilatör kullananlarda tedaviye Azitormisin eklenmesinin olumlu sonuç verdiği gösterildi. Daha önce bunun etkisi olmadığı tartışılmıştı.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Mayıs 2017 sayısında yayınlanan bir derlemede toplumdan kazanılmış pnömoni tedavisinde steroidlerin kullanımı, yayınlanmış 3 metaanaliz sonuçlarına göre değerlendiriliyor.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Nisan 2017 sayısında yayınlan bir metaanalizde hastaneye yatması gereken ve toplumdan kazanılmış pnömonisi olan hastaların tedavisinde beta-laktam antibiyotiklerin kinolon veya makrolidlerle kombine edilmesine ilişkin klinik kanıtlar sunuluyor. 
 ESCMID'in Kritik Hasta Çalışma Grubu (ESGCIP) tarafından hazırlanan 'mekanik ventilasyonlu hastalarda nebülize antibiyotik kullanımına ilişkin öneriler' CMI'da yayınlandı.
 Olası VAP tanısı konulan, ancak ventilatör koşuları stabil olan hastalarda 1-3 gün süreyle verilen antibiyotik tedavisi, >3 gün süreyle verilen tedaviye eşit başarıya sahip...