Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
2007-2012 arasında clinicaltrials.gov'da yayınlanan solunum yolu infeksiyonları ile ilgili klinik araştırmalar incelenmiş. Özellikle endüstri desteğinini azalması nedeni ile bu tip araştırmalarda geriye gidiş var.
 Amerikan Uyku Tıbbı Derneği'nin resmi yayın organı Sleep Dergisinin Eylül 2015 sayısında yayınlanan bir makale, 6 saaten kısa süreli uykunun infeksiyon duyarlılığını artırdığını gösterdi.
New York valisinin açıklamasına göre şu ana kadar görülen 86 olgunun sebebi biri hastane olmak üzere çeşitli yerlerde havalandırma sistemleri için kullanılan soğutma kulelerindeki su. Şu ana kadar 7 ölüm var. 
Lancet'te yayınlanan klinik çalışmada TKP'li hastalar iki gruba ayrılmış. Birinci grup 7 gün, günde 50 mg prednison alırken, diğer grup plasebo almış. Sonuçta steroidden yarar var..
 Utah Üniversitesi'nden araştırıcılar tarafından geliştirilen modül TKP mortalitesini belirgin azaltırken, sağlık bakımı ile ilişkili pnömonide etkili bulunmamış.
 Annals of Internal Medicine dergisinin 17 Şubta tarihli sayısında yayınlanan bir makale ve bununla ilişkili bir editoryal yazı genç erişkinlerde akut farenjit etyolojisine dair yeni bulgular sunuyor.
 The New England Journal of Medicine dergisinin son sayısında yayınlanan bir makale 2014 yılında Suudi Arabistan'da görülen salgının temel epidemiyolojk kaynağının hastaneler olduğunu gösteriyor. Hastaların büyük çoğunluğunda bir sağlık merkezinde bulunma veya bir sağlık personeli ile temas öyküsü var.
 Sigara dumanının akciğerde bakterilere karşı adaptif immun yanıtı bloke ettiği gösterildi..
Çoğunluğu HIV pozitif olan hastalarda mekanik ventilasyon, vazoaktif ilaç kullanımı, fungal koinfeksiyon ve pnömotoraks risk faktörleri.
Tavuklarda C. psittaci'nin hortlaması insanlarda da sorun yaratıyor..