Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
6. Febril Nötropeni sempozyumu sunumlarına ait yeni slaytlar web sitemize yerleştirilmiştir.
PEDİATRİK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ MERKEZLERİNDE FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ UYGULAMALARI, ÇALIŞMALAR VE SONUÇLARI RAPORU - Rejin Kebudi
Febril Nötropenide Monoterapi Yaklaşımları -Tezer Kutluk
Antibiyotik direnci sürveyans çalışmaları - Volkan Korten
ANTİ-KANSER MONOKLONAL ANTİKORLARIN İNFEKSİYON RİSKLERİ -Emin Kansu
Antifungal duyarlılık testlerinin klinik önemi -Sevtap Arıkan
Klinik Araştırmaların Sunumu ve Yayına Hazırlanması -İskender Sayek
CRO (Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu) Gözüyle Türkiye de Klinik İlaç Araştırmaları -Oğuz Akbaş
Türkiye'de Klinik Araştırmalar, Yasal Düzenlemeler, Sorunlar - İ. Hakkı Ayhan
DİRENÇLİ GRAM POZİTİF BAKTERİ İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ-Dilek ARMAN