Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Dünyada ve Türkiye'de Dirençli Gram + kok İnfeksiyonları -Gaye Usluer
Patolojik değerlendirmenin infeksiyon tanısındaki rolü -GÜLÇİN ALTINOK
CANDIDA VE ASPERGILLUS TANISINDA MİKROBİYOLOJİK TESTLER -Zekaver Odabaşı
FEBRİL NÖTROPENİK KANSERLİ ÇOCUKLARDA KLİNİK VE MİKROBİYOLOJİK KANITLANMIŞ İNFEKSİYONLAR, İNFEKSİYON ETKENLERİ TÜRKİYE SONUÇLARI -Rejin Kebudi
İMMÜN YETMEZLİKLİ HASTALARDA AŞILAMA -Mehmet Ceyhan
KÖK HÜCRE NAKLİNDE İNFEKSİYÖZ SORUNLAR - Volkan Hazar
İnvaziv Fungal İnfeksiyonların Epidemiyolojisinde Yenilikler - Murat Akova
Sekonder İnfeksiyonlar - Murat Akova
Yeni ve Önem Kazanan Fungal İnfeksiyonların Epidemiyolojisi - Esin Şenol
TÜBERKÜLOZ ve KÖK HÜCRE NAKLİ Bir Tehdit mi? Dr. Hamdi Akan