Febril Nötropeni Güncelleme Toplantısı
09 Aralık 2022Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Bu ayki konuk yazarımız Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Şenol.
Stenotrophomonas maltophilia: nozokomiyal bir patojen olarak rolü ve önemi
Sürekli Tıp Eğitimi sayfalarımıza yeni bir slayt seti eklendi: Kök hücre naklinde viral hepatit sorunu. Yazarı Dr. Hamdi Akan. Ulaşmak için önce Sürekli Tıp Eğitimi başlığını seçip, oradan slaytları tıklayın..
Kök Hücre Naklinde Viral Hepatit Sorunu - Dr. Hamdi Akan
Bu ayki konuk yazarımız, Ankara Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarından Doç.Dr. Özay Arıkan Akan. Kateter İnfeksiyonları Mikrobiyolojisi ve Tanıda Mikrobiyolojik Yaklaşım başlıklı yazısına ana sayfadan veya Sürekli Tıp Eğitimi sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.
İntravasküler kateter uygulamaları nedeniyle ortaya çıkan infeksiyonlar, hastane infeksiyonlarının önemli bir bölümünü oluşturur. Çeşitli çalışmalarda hastane kaynaklı bakteriyemi ve endokarditlerin %20-60’dan fazlasının sebebinin intravasküler kateterler olduğu belirlenmiştir.
Mart ayındaki konuk yazarımız East Carolina Üniversitesi, Brody Tıp Fakültesi'nden Dr. Celalettin Üstün. Dr. Üstün Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişikin Hematoloji Bilim Dalı'nda eğitim gördükten sonra halen çalışmalarını ABD'de sürdüren genç bir meslekdaşımız. Yazısını ana sayfadaki başlık üzerine tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.
FEBRİL NÖTROPENİDE RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ
ANTIFUNGAL DRUGS Modes of Action Mechanisms of Resistance
Otolog Kök Hücre Nakli İçin Mobilizasyon Kemoterapisi Sonrası İnfeksiyöz Komplikasyonlar