Febril Nötropeni Güncelleme Toplantısı
09 Aralık 2022Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Sevtap Arıkan, MD Hacettepe University Medical School Ankara Turkey
Dr. Murat Akova, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi
İmmünSistemi Baskılanmış Hastalarda Üriner Sistem İnfeksiyonları
Doç. Dr. Sevtap Arıkan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Ankara
Dr. Murat Akova, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi
Sevtap Arıkan, MD Hacettepe University Faculty of Medicine Ankara Turkey
Doç. Dr. Sevtap Arıkan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kök Hücre Naklinde Febril Nötropeni
İnvaziv aspergilloz (IA), immün sistemi baskılanmış hastalarda, halen tanısı ve tedavisi güç olan bir infeksiyondur. Hayatı tehdit eden bu fırsatçı mantar infeksiyonuna bağlı mortalite, %50-100'e varan yüksek oranlarda görülmektedir.
Tanınız nedir?
29/11/2002
KLL tanısı ile izlenen 70 yaşında erkek hasta, koroner by pass sonrası ateş nedeniyle başvurdu...