Febril Nötropeni Güncelleme Toplantısı
09 Aralık 2022Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Geçen hafta bir olgu sunmuştuk: 14 yaşında erkek hasta acil servise şuur kapanması, yüksek ateş ve menengizm bulguları ile gelir. Bakteriyel menenjit tanısı ile tedavi başlanır. Bu sırada periferik yayma istenir. Bu periferik yayma hastanın menenjitini açıklayabilir mi? Yanıtı içerde:
14 yaşında erkek hasta acil servise şuur kapanması, yüksek ateş ve menenjizm bulguları ile gelir. Bakteriyel menenjit tanısı ile tedaviye başlanır. Bu sırada periferik yayma istenir. Bu periferik yayma hastanın menenjitini açıklayabilir mi?
Nötropenik hastada eritematöz papüller döküntü... Siz ne düşünmüştünüz?
13 yaşında erkek hasta hepatosplenomegali, peteşiyal kanama nedeniyle başvurdu.Yapılan inceleme sonucu AML M4 saptandı. Febril nötropeni nedeniyle verilen antibiyotikler sonrasında papüller döküntüler ortaya çıktı...Devamı için "tık"layınız
KIRIM-KONGO HEMORAJİK ATEŞ (EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRME)
Febril Nötropenide Risk Değerlendirmesi - Hamdi Akan
Katetere Bağlı Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarının Önlenmesi -Yeşim Çetinkaya Şardan
YRBT (Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomogra. ) - Macit Arıyürek
Gram-Negatif Etkenler ve Sürveyans:MYSTIC Türkiye 2000-2003 Sonuçları - Volkan Korten
Hematolojik Bulgular - Sami Kartı