Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Febril Nötropenik Hastalarda Bakteriyolojik Tanıda Laboratuvardan Beklentiler- Özay Arıkan
Non-Miyeloablatif Transplantasyon ve İnfeksiyon - Mutlu Arat
Comparative review of current antifungal treatment strategies -George Samonis
Febril Nötropenik Hastalarda Bakteriyolojik Tanıda Laboratuvardan Beklentiler - Özay Arıkan
Kök Hücre Naklinde Viral Hepatit Sorunu