Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
IF-Port'a yeni bir olgu yerleştirildi. Bu ay olgumuzda bir radyolojik görüntü ve biyopsi sonucunu değerlendirmeniz isteniyor.
İF-PORT alanına yeni olgu yüklendi.
Medscape'in sunduğu e-medicine hizmeti kapsamında yayınlanan yeni bir olgu sunumunun ayrıntıları haberimizde
Tanınız nedir?
29/11/2002
KLL tanısı ile izlenen 70 yaşında erkek hasta, koroner by pass sonrası ateş nedeniyle başvurdu...
Geçen hafta bir olgu sunmuştuk: 14 yaşında erkek hasta acil servise şuur kapanması, yüksek ateş ve menengizm bulguları ile gelir. Bakteriyel menenjit tanısı ile tedavi başlanır. Bu sırada periferik yayma istenir. Bu periferik yayma hastanın menenjitini açıklayabilir mi? Yanıtı içerde:
14 yaşında erkek hasta acil servise şuur kapanması, yüksek ateş ve menenjizm bulguları ile gelir. Bakteriyel menenjit tanısı ile tedaviye başlanır. Bu sırada periferik yayma istenir. Bu periferik yayma hastanın menenjitini açıklayabilir mi?
Nötropenik hastada eritematöz papüller döküntü... Siz ne düşünmüştünüz?
13 yaşında erkek hasta hepatosplenomegali, peteşiyal kanama nedeniyle başvurdu.Yapılan inceleme sonucu AML M4 saptandı. Febril nötropeni nedeniyle verilen antibiyotikler sonrasında papüller döküntüler ortaya çıktı...Devamı için "tık"layınız