Febril Nötropeni Güncelleme Toplantısı
09 Aralık 2022Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Fatal sonuçlanan Influenza veya COVID-19 pnömonisi sonrası solunum sistemi patoloji örnekleri Aspergillus açısından incelenmiş.
“Prospective Analysis of Febrile Neutropenia Patients with Bacteremia: The Results of ID-IRI Study” çalışması International Journal of Antimicrobial Agents'da yayınlandı.
Sepsis olan kritik hastalarda Meropenem'in sürekli ya da aralıklı kullanımı MERCY çalışmasında araştırıldı.
38 çalışmanın incelendiği metaanalize göre antibiyotikler Stevens-Johnson Sendromu ve Toksik Epidermal Nekroliz olgularının %28'inden sorumlu. Sırası ile sulfonamidler, penisilinler, sefalosporinler, florokinolonlar ve makrolidler etken.  
2019-2021 arası ABD'de CDC'ye kaydedilen C. auris olguları incelenmiş. C.auris her yıl artmakta. Bu artış 2019'da %44 iken, 2021'de %95. Çalışma Annals of Internal Medicine'de yayınlandı.
 Open Forum Infectious Diseases dergisinin Ocak 2023 tarihli sayısında yayınlanan bir derlemede klinik önemi olan bazı fungus isimlerindeki değişiklikler ve bunların klinikte kullanımının pratikte yaratacağı çözümlere ilişkin öneriler sıralanıyor.
 The Lancet Infectious Diseases dergisinin web sayfasında 15 Şubat 2023 tarihinde online yayınlanan bir makalede Avrupa'da çeşitli merkezlerden toplanan kandidemili hastalarda sağkalım ve tedavi kılavuzlarına uyum arasındaki ilişki irdeleniyor. Çalışmaya Türkiye'den 6 merkezden  hasta verisi katılmış. Makaleye haberimiz içindeki link aracılığı ile serbest erlşim mümkün.
Bu çalışmada Rezafungin, Caspofungin ile karşılaştırıldı. Rezafungin haftada bir verilen bir ekinokandin. Çalışma Kandidemi ve invazif kandidiyazis olgularında yapıldı.
İllinois Üniversitesinde yapılan çalışmada GM-CSF+ Tc17 T hücrelerinin fungal pnömoniye karşı aşı ile bağışıklık kazanmada temel rölü olduğu gösterildi. Daha önce otommün hastalıklardaki rolü bilinen GM-CSF+ Tc17 T hücreleri bu etkilerini her hangi bir patoloji yapmadan gösteriyor. 
PLOS ONE’da yayınlanan çalışmada son 10 yıl içerisinde antibiyotik kullanmak ile H. Zoster reaktivasyonunun yakın ilişkisi olduğu gösterildi.