Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Bu çalışmada Rezafungin, Caspofungin ile karşılaştırıldı. Rezafungin haftada bir verilen bir ekinokandin. Çalışma Kandidemi ve invazif kandidiyazis olgularında yapıldı.
İllinois Üniversitesinde yapılan çalışmada GM-CSF+ Tc17 T hücrelerinin fungal pnömoniye karşı aşı ile bağışıklık kazanmada temel rölü olduğu gösterildi. Daha önce otommün hastalıklardaki rolü bilinen GM-CSF+ Tc17 T hücreleri bu etkilerini her hangi bir patoloji yapmadan gösteriyor. 
PLOS ONE’da yayınlanan çalışmada son 10 yıl içerisinde antibiyotik kullanmak ile H. Zoster reaktivasyonunun yakın ilişkisi olduğu gösterildi.
CID'de yayınlanan bu çalışmada S. bovis ve C. septicum dışında kolorektal kanser ile ilişkili olabilecek kan kültüründe tespit edilen bakteriyel etkenler araştırılmış.
ABD’de bir hastanede iyi temizlenmeyen çarşafların yol açtığı bir mukormikoz salgını saptandı. Ölüm oranı %38.
Yeni bir metaanaliz enterovirüsler ile Tip I diyabet ve adacık hücresi otoantikorları arasında yakın ilişki gösterdi. 
WHO, 19 fungal patojenin direnç gelişmesi nedeni ile insan sağlığı açısından risk olduğunu açıkladı. Bunlardan dört tanesi kritik öneme sahip.
Gilead tarafından geliştirilen ve kronik hepatit D tedavisinde etkinliği araştırılan Bulevirtide birleşiğine ait devam eden faz 3 çalışmanın 48 haftalık takip verilerini içeren ön sonuçları yayınlandı. Sonuçlar umut vaadediyor.  
Kriitik hastalığı olan hastalarda anerob etkinlikli antibiyotikler hayat kalma şansını ciddi anlamda azaltıyor ve gut mikrobiyomu üzerinde olumsuz etkilere yol açıyor. Bu sonuçlar hem gerçek hastalarda hem de hayvan modellerinde tutarlı bir şekilde gösterilmiş.  
COVID-19 tedavisi için başarılı çalışmalar yapan Oxford Üniversitesi RECOVERY ekibi Maymun Çiçeği Virüsü için çalışmalara başladı.