Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Maymun çiçeği virüs infeksiyonu için yeni yayınlanan makaleleri kayıt altına alan ve erişim izni veren Poxreference isimli bir web sitesi mevcut. Bu siteden konuyla ilgili güncel yayınları izleyebilirsiniz...
İtalya'da yürütülen bu tek merkezli randomize kontrollü çalışmada B-D-Glukan rehberliğinde invaziv kandidiyazis açısından riskli hastalarda ampirik anti-fungal tedavinin erkenden sonlandırılmasının güvenli bir yaklaşım olduğu gösterilmiş. Ancak ilave çalışmalarla bu sonucun desteklenmesine ihtiyaç var. 
Lancet hematology dergisinde yayınlanan bu randomize kontrollü çalışmanın sonuçları; persistan veya tekrar eden ateşi olan yüksek riskli nötropenik hastalarda PET-CT uygulamasının standart CT ile kıyaslandığında antibiyotik tedavisinin de-eskelasyonu veya kesilmesi konusunda daha başarılı şekilde yol gösterdiğini ortaya koyuyor.  
Lancet Infectious Disease'de yayınlanan bu geniş çaplı kesitsel çalışmada flusitozin alan hastalarda mortalitenin daha düşük ve hastanede kalış süresinin daha kısa olduğu gösterilmiş.  
Lancet hematology dergisinde yayınlanan ve Hollanda'dan yapılan bu açık etiketli randomize kontrollü çalışmada; hematolojik malignite tedavisi için intesif kemoterapi rejimi veya kök hücre nakli tedavisi alan ve yüksek nötropeni riski (7 gün ve üzerinde devam eden mutlak nötropeni) olan erişkin hastalarda ateş nedeniyle başlanan karbapenem tedavisini 3 gün alan hastalar ile nötropeni geçene kadar ya da 5 ateşsiz gün görülene kadar alan hastalar mukayese edilmiş.
İngiltere'de 2018-2021 yılları arasında görülen 7 Monkeypox vakasına ait; klinik bulgular, 2 farklı anti-viral ajan kullanımına bağlı klinik yanıtlar ve yan etkiler ve viral bulgular ayrıntılı şekilde raporlanmış.
ESCMID Study Group for Viral Hepatitis (ESGVH) tarafından hazırlanan bu yazıda; 1.10.2021 tarihinden bu yana tüm dünyada 200'ü aşkın çocukta tespit edilen nedeni bilinmeyen akut ciddi hepatitin etiyolojisi tartışılıyor.  
Şimdiye kadarki kılavuzlardan çok farklı bir yöntemle hazırlanmış bu kılavuzda piyojenik osteomyelit tedavisi için öneriler 7 soru ile değerlendirilmiş. 
Genç erişkin bir hastada CARD9 eksikliği zemininde gelişen hepatik ve yaygın cilt tutulumu ile seyreden dissemine trichosporosis olgusu. 
JAMA'da yayınlanan bu çalışmada; 53424 hasta üzerinde yapılan incelemede Rhinovirus, RSV ve Varicella salgınları ile Kawaski hastalığı arasında zamansal bir ilişki olduğu gösterilmiş.