• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Türkiye'den yayınlanan bir çalışmada erişkin kök hücre nakli alıcılarında latent TB ve INH profilaksisinin etkisi araştırıldı.
Bu çok merkezli retrospektif çalışmada hematopoietik kök hücre nakli alıcısı olanlarda görülen Nocardia infeksiyonlarına ait klinik özellikler sunuluyor. 
Otolog nakil yapılan ve profilaksi verilen ve verilmeyenlerin karşılaştırıldığı retrospektif çalışmada Levofloksasin profilaksisi alanlarda Gram negatif kan akımı infeksiyonları, febril nötropeni atakları, mikrobiyolojik olarak gösterilen infeksiyonlar azalmış ancak sağkalımda farklılaşma yok. 
 Infectious Diseases Clinics dergisinin Temmuz 2019 sayısı hematolojik kanserli ve kök hücre nakli yapılmış hastalarda infeksiyonların tanı ve tedavisine ayrılmış.
 FDA'dan yapılan uyarıya göre iki alıcıya yapılan çokdirençli bakteri içeren fekal transplant sonrası bir alıcı öldü. İki alıcıda da ESBL pozitif E. coli saptandı.
 Open Forum Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bir çalışmada MD Anderson Hastanesi araştırıcıları kök hücre nakli öncesi ve sonrası intestinal mikrobiyomdaki değişiklikleri çeşitli metabolitleri saptayarak izlemişler. Sonuçta elde ettikleri veriler kök hücre naklinin prognozu açısından önemli markerların elde edilemesine yol açmış. Bu durum hastalarda klinik açıdan kısa sürede veri sağlayacak 16sRNA analizi ile mikrobiyom tayini yapılamaması sakıncasını ortadan kaldırabilir.  Makalenin tam metnine serbest erişim mümkün.
 Infectious Diseases Clinics of North America dergisinin Eylül 2018 sayısı solid organ transplantasyonu ve infeksiyonlar konusuna ayrılmış.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Aralık 2018 sayısında yayınlanan bir derleme solid organ nakil alıcılarında gelişen ciddi infeksiyonların tanı ve tedavisine ilişkin ayrıntılı bilgiler veriyor.
JAMA'da yayınlanan çalışmada akut lösemi ile tedavi edilen çocuklarla kök hücre nakli yapılan çocuklar karşılaştırılmış. Her iki endikasyonda da bir grup levofloksasin profillaksisi alırken, karşılaştırma grubuna levofloksasin verilmemiş. Sonuçlar önemli..
 Avrupa'da 2010-2014 arası kök hücre nakli yapılan hastalarda toksoplazma infeksiyonları yayınlandı. Çalışma Türkiye katkılı ve CDC'nin dergisi Emerg Infect Dis'de yayınlandı.