• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
NEJM'de yayınlanan bu derlemede FUO ayrıntılı olarak ele alınmış. 
Yaklaşık 10.000 kişilik bir kohortta H. pylori ve kronik atrofik gastrit ile mide kanseri risk ilişkisi incelenmiş.
 Clinical Infectious Diseases dergisinin 15 Eyül tarihli sayısında yayınlanan bir derleme kanser tedavisinde kullanılan çeşitli immünolojik ajanlara bağlı olarak ortaya çıkan infeksiyon ve infeksiyon dışı inflamatuar durumlara ilişkin ayrıntılı bilgi aktarıyor. Makalenin tamamına derginin wqeb sitesinden serbest erişim mümkün
 İsveç'te geniş bir hasta grubunda yapılan çalışmada Multiple Myeloma hastalarında bakteriyel infeksiyonların 7, viral infeksiyonların 10 kat arttığı ve myeloma hastalarının %22'sinin infeksiyondan öldüğü gösterilmiş.
Düzenli olarak Akciğer grafisi çektirmek akciğer kanseri mortalitesini etkiliyor mu?
AML tedavisi alan çocuklarda tedavinin değişik aşamaları ile infeksiyon sıklığı ilişkisi incelenmiş ve tedavinin tipi ve yoğunluğunun infeksiyon sıklığını belirleyen faktör olduğu görülmüş.
Non-Hodgkin lenfomalı hastalarda yapılan çalışmada, yeni bir G-CSF olan XM02, filgrastimle karşılaştırılmış ve etkili bulunmuş.
Nature Reviews dergisinin web sitesinden kök hücre ile ilgili temel bilgileri içeren 7 adet derleme makaleye serbest erişim mümkün.
Anti-TNF-alfa alanlarda infeksiyon riski; özellikle TB artmakta. Bu yayında da Anti TNF-alfa kullanımı ile Legionella riski artışı gösterilmekte. 
2001 yılında kansere bağlı olarak gelişen 7 milyon ölümün 2.43 milyonu (%35) 9 farklı önlenebilir nedene bağlı ortaya çıkmış. Bunlardan 0·76 milyon ölüm yüksek gelir grubuna dahil ülkelerde görülürken, 1.67 milyon ölüm ise orta ve alt gelir düzeyine sahip ülkelerde ortaya çıkmış. Orta ve alt düzey gelire sahip bölgelerdeki ölümler içinde Avrupa ve Orta Asya en yüksek oranlara sahip (%39). Sigara, alkol kullanımı ve düşük miktarda sebze ve meyve tüketimi en önemli risk faktörleri arasında. Yüksek gelir grubuna sahip ülklerdeki kanser risk faktörleri arasında sigara, alkol kullanımı, kilo fazlalığı ve obesite en önemlileri.  Düşük gelir grubundaki bölgelerde insan papillomavirus infeksiyonunun cinsel yolla bulaşması servikal kanser gelişimi açısından en önemli risk faktörü.