Programa ulaşmak için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
EU Barometer tarafından yapılan bir araştırmada  ilginç sonuçlar bulundu: Avrupalıların %44'ü antibiyotiklerin soğuk algınlığında işe yaramadığını bilmiyor. İspanya ve İtalya dışındaki ülkelerde antibiyotik kullanımı artarken, diğer AB ülkelerinde azalma mevcut.
 Temmuz 2014 tarihinde İngiltere Hükümeti tarafından Wellcome Trust işbirliği ile antimikrobiyal direncin sıklığı, neden olabileceği sorunların  boyutları ve çözüm önerilerini içeren bir dizi rapor hazırlamak üzere ekonomist Sir Jim O'Neill başkanlığında atanan komisyon 19 Mayıs 2016 tarihinde dokuzuncu ve son raporunu yayınlandı. Raporların her biri antimikrobiyal direncin ayrı bir yönünü ve çözüm önerilerini içeriyor.  Raporların tamamına AMR Review web sitesinden serbest erişim mümkün.
 ABD'de ilk mcr-1 geni taşıyan E. coli infeksiyonu, seyahat öyküsü bulunmayan üriner infeksiyonlu bir kadın hastanın idrarından izole edilen bakteride tanımlandı.
Atletler MRSA infeksiyonu açısından riskli bir grup. Bu çalışma bunu araştırmakta.
Bu çok merkezli çalışmaya göre Türkiye'deki MRSA izolatlarının çoğu SCCmec tip III ve spa tip t030.Toplumsal kökenli -MRSA oranı sadece %0.7.
 Dalbavancin'in S. pneumoniae'ya etkisi..
 Pediatrik popülasyonda MRSA azalıyor ama Clindamycin direnci artıyor..
 İngiltere Başbakanı tarafından görevlendirilen Prof. Jim O'Neill ve ekibi tarafından antibiyotik direnci ve tarım ve hayvancılıkta antibiyotik kullanımı başlıklı yeni bir rapor yayınlandi. Rapora serbest erişim mümkün.
 16 Kasım 2015 tarihinde Lancet Infectious Diseases'de yayınlanan bir makalede duyurulan ve Çin'de  insan ve hayvan kökenli izolatlardan bildirilen, plazmid aracılığı ile kodlanan kolistin direncinden sorumlu MCR-1 geni Danimarka'dan da rapor edildi.
 Lancet Infectious Diseases dergisinin web sayfasında 18 Aralık 2015 tarihinde online yayınlan bir makalede, Çin'de 2011-2014 yılları arasında toplanan hayvan ve insan kaynaklı E. coli örneklerinde plazmid üzerinde taşınan ve kolistin direncine yol açan, E. coli, K. pneumoniae ve P. aeruginosa suşlarına transfer edilebilen mcr-1 geninin saptandığı açıklandı.