Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Lancet Infectious Diseases dergisinin web sayfasında 18 Aralık 2015 tarihinde online yayınlan bir makalede, Çin'de 2011-2014 yılları arasında toplanan hayvan ve insan kaynaklı E. coli örneklerinde plazmid üzerinde taşınan ve kolistin direncine yol açan, E. coli, K. pneumoniae ve P. aeruginosa suşlarına transfer edilebilen mcr-1 geninin saptandığı açıklandı. 
 Cell Host & Microbe dergisinde yayınlanan bir makalede MRSA infeksiyonlarının neden daha kötü sonuçlara yol açtığına dair fizyopatolojik mekanizmalar açıklanıyor...
Serum D Vitamini düzeyi ile MRSA infeksiyonu riski ilişkisine bakılmış.
Stanford Üniversitesi’nde araştırmacı olarak çalışan Gözde Durmuş, MIT Technology Review dergisinin "35 Yaş Altı Yenilikçiler Listesi (Innovators Under 35, TR35)’ne seçildi. Bulduğu teknolojinin en heyecan verici kullanım alanı, antibiyotik duyarlılık testinin süresini birkaç günden bir saate düşürmesi.  
 VRSE kan akımı infeksiyonlarında Linezolid ve Daptomisin'in etkinlik ve güvenliliği.
MRSA'da Vankomisin'e karşı TMP+SMX: Randomize kontrollu çalışma. 
Ankara'da yapılan çalışmada izolatlar taşıyıcılar ve klinik örneklerden elde edilmiş.
 CDC'den uyarı: Seyahat edenler dikkat etmeli..
Tekrarlayan C. difficile infeksiyonlarını önlemek için C. difficile non-toxijenik suşları kullanılmış.
Mupirosin'in yaygın kullanımı çocuklarda direnci arttırmakta.