Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
İspanya'da yapılan çok merkezli çalışmanın sonuçları yayınlandı..
 MRSA tedavisinde önceden beta-laktam verilmesi Vankomisin etkinliğini bozabiliyor.
 Avustralya'da 12 yıllık bir izlemde, hastanede gelişen S. aureus bakteremilerinde belirgin azalma saptandı.
 Ciddi enterokok infeksiyonlarında direnci önlemek için gerekli Daptomisin dozu hesaplanmış.
 Clinical Infectious Diseases'in 1 Mayıs 2014 tarihi sayısında yayınlanan bir derleme karbapenem dirençli enterik bakterilerin hematolojik kanserli ve transplantasyon yapılmış hastalardaki önemine dikkat çekiyor.
Brezilya'da bir hastada ilk defa toplumsal kökenli MRSA'nın tekrarlanan tedaviler sırasında Vankomisin'e direnç kazandığı gösterildi.
Almanya'da VRE sıklığında belirgin artış var. VRE cerrahi alan infeksiyonlarında %526 (P < 0.01) artarken, kanakımı infeksiyonlarında %265 (P < 0.01) artmış. Üriner sistem infeksiyonlarında artış anlamlı değil (%278%; P = 0.07).
CLSI, penicillin, oxacillin, cefoxitin, ve ceftaroline dışındaki sefalosporin duyarlılıklarını iptal etti.
Japonya'da yapılan bir çalışmada Levofloksasin profilaksisinin fekal florada F-dirençli E.coli üzerine etkisi olmadığı ancak profilaksi öncesi de zaten F-dirençli E. coli'nin kolonizasyonunun yüksek oranda olduğu gösterildi.
S. aureus'ta Klindamisin direnci dışında Vitek-2 başarılı..