Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
CDC tarafından yayınlanan 114 sayfalık rapor antibiyotik direncine ilişkin genel epidemiyoloji, tanı, tedavi ve infeksiyon kontrol önlemlerinin yanısıra, tek tek mikroroganizma bazında direnç sorununa ilişkin ayrıntılı veriler içeriyor.
VRE taşıyıcılığı için temas izolasyonuna 4. yıldan sonra gerek yok.
Heterojen vancomycin-intermediate Staphylococcus aureus (hVISA) infeksiyonlarında yüksek morbidite..
MRSA'da Vankomisin ve Daptomisin MIC'leri..
Portekiz'de diabetes mellitus ve KBY'si olan bir kadın hastada VRSA infeksiyonu saptandı. Bu ABD'den sonra bildirilen ilk Avrupa olgusu.
Expert Review of Anti-Infective Therapy dergisinde yayınlanan bir derleme Acinetobacter'de karbapenem direncinin ayrıntılarını irdeliyor. Makalenin tamamına ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz.
Journal Watch'da yayınlanan bir makale değerlendirmesinde penisiline duyarlı S. aureus infeksiyonlarının penisilin dışında pensilinaza dirençli bir beta-laktamla (sefuroksim, dikloksasilin gibi) tedavi edildiklerinde  mortalitenin arttığına dikkat çekiliyor.
CID'den: Vankomisin MIC>1 mg üzeri olan MRSA olgularında erken Daptomisin'e karşı Vankomisin çalışması.
CDC Başkanı Thomas Frieden, sorunun yataklı kurumlarla sınırlı olduğunu belirtse de, ciddi olduğunu vurguladı.
Vankomisin AUC/MIC ≥ 400 olduğu zaman mortalite azalıyor.