Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Journal of Antimicrobial Chemotherapy Dergisi'nde yayınlanan bir derleme çoklu dirençli mikroorganizmalara karşı monoklonal antikorlarla yapılan çalışmaların özetini sunuyor. Makaleye derginin web sitesinden serbest erişim mümkün.
The New England Journal of Medicine'ın 6 Aralık sayısında yayınlanan bir derleme, hastanede gelişen, ölümcül, dirençli bakteriyel infeksiyon salgınlarının önlenebilmesi konusundaki önerileri sıralıyor. Makaleye derginin web sitesinden serbest erişim mümkün.
Journal of Antimicrobial Chemotherapy Dergisi'nde Patrice Nordmann ve Laurent Poirel tarafından yayınlanan bir derleme karbapenemaz üreten enteriklerin kolay identifikasyonuna dair önemli ipuçları veriyor.
Clinical Microbiology Reviews dergisinin Ekim 2012 sayısındaki derlemede antibiyotik direncinin gelişiminde porin ve efflux pompalarının rolü irdeleniyor.
Clinical Microbiology Reviews dergisinin Ekim 2012 sayısında yayınlanan bir derleme K. pneumoniae ve diğer enterobacteriaceae'de karbapenemazlara bağlı direnç konusunu irdeliyor. 
Hastane dışı MRSA tedavisinde sürekli Vankomisin infüzyonunun etkisi tartışmalı.
MRSA'da Klindamisin direnci kliniği etkilemiyor..
Belçika'da 2007-2010 arası Florokinolon direncindeki değişim..
JAMA'dan: ABD Ordu verilerine göre toplumsal ve hastane kökenli MRSA olgularında azalma var.
Clinical Microbiology and Infection (CMI) Dergisi'nin Mayıs 2012 sayısında yayınlanan tematik bir bölüm karbapenemaz üreten gram-negatif bakterilerin tanı, epidemiyoloji ve tedavisine ilişkin 3 ayrı makale ile bunlara ilişkin bir editoryal makaleyi içeriyor. Ülkemizden de bilgilerin yer aldığı makalelere CMI'ın web sitesinden erişim mümkün.