Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Belçika'da 2007-2010 arası Florokinolon direncindeki değişim..
JAMA'dan: ABD Ordu verilerine göre toplumsal ve hastane kökenli MRSA olgularında azalma var.
Clinical Microbiology and Infection (CMI) Dergisi'nin Mayıs 2012 sayısında yayınlanan tematik bir bölüm karbapenemaz üreten gram-negatif bakterilerin tanı, epidemiyoloji ve tedavisine ilişkin 3 ayrı makale ile bunlara ilişkin bir editoryal makaleyi içeriyor. Ülkemizden de bilgilerin yer aldığı makalelere CMI'ın web sitesinden erişim mümkün.
Clinical Microbiology and Infection dergisinde yayına kabul edilen bir derleme, karbapenemaz üreten Gram-negatif bakterilere ilişkin risk faktörleri, tedavi ve infeksiyon korunma önlemlerini irdeliyor. Makalenin yazarları arasında ülkemizden de bir bilim adamı mevcut.
Lancet Orta Doğu editörü tarafından yazılan yazı Türkiye'yi de kapsıyor.
FDA, proton pompa inhibitörü kullananlarda Clostidium difficile diyaresi riskinin arttığını belirten bir uyarı yayınladı.
CID'de yayınlanan meta-analize göre Vancomisin MIC'i ile mortalite arasında doğrudan ilişki var.
Nozokomiyal pnömonide Linozelid'in Vankomisin'den daha iyi olup olmadığını araştıran bu çalışmada, erken dönemde klinik yanıt Linozelid'de daha iyi iken, 60 günlük mortalitede fark yok. 
Florokinolon kullanımında azalma, MRSA ve florokinolon dirençli P. aeruginosa'yı azaltıyor.
Çalışma sonuçlarına göre DNSE'nin kaynağı toplumsal..