Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Journal of Antimicrobial Chemotherapy Dergisinde yayınlanan bir derleme 50 yıl önce ilk defa British Medical Journal'da yayınlanan bir makale ile bilim dünyasına duyurulan MRSA'nın 50 yıllık öyküsünü anlatıyor.
2006-2009 yılları arasında tüm dünyadan toplanan 40.625 Gram-negatif bakterinin kolistin ve polimiksin B sonuçları yayınlandı.
20-23 Ekim tarihleri arasında Boston'da yapılan IDSA toplantısında halen 9 yeni anti-Gram-negatif antibiyotiğin geliştirilmekte olduğu açıklandı.
PLoS Medicine Dergisi'nin 4 Ekim sayısında yayınlanan bir makale Avrupa'da Türkiye dahil 31 ülkenin verilerini inceliyor.Makalenin tam metnine internetten serbest erişim mümkün
Journal of Antimicrobial Chemotherapy'nin Kasım 2011 sayısında yayınlanan bir makalede Yozgat Devlet Hastanesi ve Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi, Ulusal Tularemi Referans Laboratuarı'ndan araştırıcılar, Orta Anadolu'da hastalardan izole edilmiş 39 F. tularensis suşunun 24 farklı antibiyotiğe karşı in vitro duyarlılık düzeylerini rapor ediyorlar.
Clinical Infectious Diseases'in 15 Eylül tarihinde yayınlanan ek sayısında çoklu dirençli (MDR) Gram-negatif bakteri infeksiyonlarına karşı bir uzmanlar kurulu tarafından hazırlanan öneriler yer alıyor.
MRSA'yı Vankomisin ile tedavi edecekseniz başarılı olup olmayacağınızı önceden belirlemek mümkün..
Hollanda'da ulusal kılavuz yayınlandıktan sonra burunda MRSA taşıyıcılığında %80 azalma oldu.
Yüksek düzeyde siprofloksasin direnci gösteren Salmonella enterica Kentucky serotipi izole edildi..
Hollanda'da tavuklardan alınan örneklerde %94 oranında ESBL pozitif E. coli saptandı. Bunun besin zinciri yolu ile insanlara geçtiği düşünülmekte.