Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
İlk kez İtalya'da tanımlanan, Yunanistan'da ise çok yaygın olarak bulunan bir dirençli Klebsiella türü ilk defa ABD'de tanımlandı. Bu durum bakteriyel direncin sınır tanımadığına iyi bir örnek teşkil ediyor.
50. ICAAC Kongresi'nde yapılan bir oturumda NDM-1 geni taşıyan E. coli ve Klebsiella suşlarının Hindistan, Bangladeş ve Pakistan dışında Avustralya, Fransa, Japonya, Kenya, Kuzey Amerika,Singapur, Tayvan ve İngiltere'de de bulunduğuna dikkat çekildi.
Clinical Microbiology and Infection dergisinde yayınlanan bir makale kinolon ve 3. ve 4. kuşak sefalosporinlerin tek başına veya kombinasyon halinde kullanılmasının CTX-M üreten E. coli infeksiyonlarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artışa neden olduğuna işaret ediyor.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy'de önümüzdeki günlerde yayınlanacak bir makalede çoklu dirençli P. aeruginosa infeksiyonunun hastalardaki tedavi sonucunu nasıl etkilediği araştırılmış.
ECDC web sitesinde yayınladığı bir haberde çoklu antibiyotik direnci için yeni terminoloji önerilerini tartışmaya açtı. Tartışmaya katılım için son tarih 21 Ağustos.
Yeni bir metallo-betalaktamaz olan NDM-1 salgılayan enterik gram-negatiflere ilişkin dünya basınında son günlerde yayınlanan haberleri ekli dosyada bulabilirsiniz.
Lancet Infectious Diseases'de online yayınlanan bir makalede özellikle Hindistan ve Pakistan'dan gelen hastalarda saptanan ve bu ülkelerde yaygın olarak bulunan bir metallobetalaktamaz (New Delhi Metallo-1, NDM-1) rapor ediliyor.
Fusidik asit direncinde akkiz direnç genlerinin daha ön planda olduğu görüldü.
İspanya'da 2008 yılında yoğun bakımda yatan 12 hastada ardarda bildirilen LRSA salgını JAMA'da yayınlandı.
Science dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre D-aminoasitler Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus ve Pseudomonas aeruginosa'nın biofilm yapmasını önlüyor veya yapılmış biofilmi parçalıyor.