Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Fusidik asit direncinde akkiz direnç genlerinin daha ön planda olduğu görüldü.
İspanya'da 2008 yılında yoğun bakımda yatan 12 hastada ardarda bildirilen LRSA salgını JAMA'da yayınlandı.
Science dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre D-aminoasitler Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus ve Pseudomonas aeruginosa'nın biofilm yapmasını önlüyor veya yapılmış biofilmi parçalıyor.
Erciyes Üniversitesinden 2 ayrı çalışma yayınlandı..The interaction between piperacillin/tazobactam and assays for Aspergillus galactomannan and 1,3-beta-D: -glucan in patients without risk factors for invasive fungal infectionsClinical Experience with Tigecycline in the Treatment of Carbapenem-Resistant Acinetobacter Infections
29 yıldır toplanan S. aureus şuşlarında Vankomisin ve Daptomisin etkinliği çalışıldı. Yıllar içerisinde Daptomisin çok etkin bulunurken, Vankomisin toleran şuşlar geliştiği izlendi.
Hematolojik maligniteli hastalardan üretilen Vankomisin dirençli Enterococcus faecium suşlarında moleküler epidemiyoloji.
ABD ve Avrupa'da izole edilen Vankomisin MIC'i 2 microg/mL S. aureus izolatlarına karşı Daptomisin etkinliğine bakıldı. Buna göre Daptomisin bu suşlara karşı potent bakterisidal aktivite taşımakta.
Yapılan çalışmaya göre, PVL'ye karşı antikorlar, konakçının MRSA infeksiyonlarına karşı duyarlılığını etkiliyor.
Avrupa'da MRSA..
17/02/2010
Türkiye'den verilerin de yer aldığı Avrupa'da MRSA'ya yaklaşım ile ilgili yazı CMI'de yayınlandı.
Journal of Antimicrobial Chemotherapy'de elektronik olarak yayınlanan bir makalede dünyanın değişik ülkelerinden toplanmış 492 karbapenem dirençli Acinetobacter'in moleküler epidemiyolojisi araştırılmış.