Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Clinical Infcetious Diseases'de önüüzdeki günlerde yayınlanacak bir makalede, hastane dışı E.coli, klebsiella ve P. mirabilis izolatlarında ESBL sentez sıklığına yol açan faktörler irdelenmiş. Çalışmada Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinden de araştırıcıların verileri yer alıyor.
Persistan MRSA kurtarma tedavisinde karpenem ile veya tek başına Linezolid kullanımı çalışması CID'de yayınlandı.
ABD'de 22 eğitim hastanesinde karbapenem kısıtlaması ve direncine bakılmış.
Kemoterapi alan pediatrik AML olgularında antibakteriyel profilaksi, barsakta patojenik bakteri kolonizasyonunu arttırmakta. Yazı CID'de yayınlandı.
2001-2007 yılları arasında Danimarka hastanelerinde antibiyotik kullanımı ve bunun dirençle ilişkisine bakılmış. Danimarka'da giderek artan geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı ve bu ajanlara karşı direnç artışı saptanmış.
ABD'nin önemli mağaza zincirleri bazı antibiyotiklerin jenerik versiyonlarını reçete karşılığı bedava vermeye başladı..
CID, stafilokok enfeksiyonlarını ele alan toplantının sunumlarını içine alan bir ek sayı yayınladı.
2005 yılında başlayan ve 2007 yılında 13 merkezle devam eden Hitit çalışmasının sonuçları KLİMİK kongresinde duyuruldu.
CID'de yayınlanan ve MRSA'nın kolonizasyon süresini araştıran bir çalışma.
Daptomycin, vancomycin ve teicoplanin'in aktivitesi 479 methicillin-resistant Staphylococcus aureus'ta değerlendirildi