Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Journal of Antimicrobial Chemotherapy Dergisi'nin Mayıs sayısında yayınlanan kılavuz,  pratisyenler ve uzmanlar için toplumdan kazanılmış MRSA infeksiyonlarının tanı ve tedavisi açısından pratik öneriler içeriyor. Kılavuzda hangi kültürlerin ne zaman alınması gerektiği, tedavi alternatifleri ve hastaneye yatırma indikasyonları konusunda ayrıntılı öneriler veriliyor. Kılavuzun tam metnine derginin web sayfalarından serbest erişim olanaklı.
Yapılan iki ayrı çalışma bu konuda farklı sonuç verdi.
Özellikle hastane dışında E. coli izolatlarında görülen CTX-M tipi, sefotaksimi selektif olarak hidrolize eden enzimlerin sıklığında artış kaygı verici boyutlara ulaşmış durumda. Önceleri hastane dışında gelişen üriner sistem infeksiyonlarında sık görüln bu infeksiyonlar, yakın zamanda toplumdan kazanılmış bakteremilerde de tanımlanmaya başlandı.
MMRW'de ABD'de görülen ilk kinolon dirençli N. meningitidis olguları yayınlandı. Toplam 3 olgu bildirildi ve bu bölgelerde kinolon profilaksisi yapılmaması önerildi.
CID'de yayınlanan yazıya göre 2002-2006 arası toplam 7 olgu bildirilmiş.
Yapılan son çalışmalarda C. difficile infeksiyonlarının tedavisinde Vankomisin ile Metronidazol'un etkinliğinin benzer olduğu gösterildi. Bu sonuç, hipervirulan C. difficile infeksiyonlarının tanımlanmaya başlaması ile paralel gitmekte.
MRSA veya diğer Stafilokoklarla infeksiyon olup olmadığı hakkında 2 saatte sonuç veren test FDA tarafından onaylandı..
Halen ciddi sorun teşkil eden ve giderek artan antimikrobiyal direnç konusunda Amerikan İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (IDSA) bir hareket planı ve öneriler içeren bir yazı yayınladı. yazıya CID web sitesinden ücretsiz erişim mümkün
MRSA üretilen hastalarda önceden Vankomisin kullanımının değerlendirilmesi için 34 Vankomisin alan ve 43 almayan MRSA karşılaştırılmış.  Vankomisinle karşılaşan izolatların duyarlılıklarında azalma ve tolerans saptanmış. Yazıya tam metin ulaşmak olanaklı.