Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Latin Amerika ülkelerinde Acinetobacter türleri ile ilgili SENTRY Antimikrobiyal Takip Programının 5 yıllık raporu
Lokal direnç paternlerinin güncel takibi ampirik tedavi için en iyi kılavuzdur. 2002 Kanada verilerini sunan bir makale.
VRE ile kolonize hastaların izolasyon politikasını değerlendirmek amacıyla yapılan bir çalışma.
MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus) saptamada oksasilin disk yöntemi sefoksitin disk difüzyon testi ile karşılaştırıldı
Kuzey Amerikada üç büyük takip programı ile sık görülen solunum yolu patojenlerinin antimikrobiyal direnç paternleri izlendi
Hacettepe'den 76 pnömokok izolatı ile yapılan bir çalışma.
Bu derlemede pnömokok infeksiyonu tedavisinde makrolidlerin başarısız olduğu 33 vaka raporu değerlendirilmiştir
Bu makale nosokomiyal MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus) infeksiyonlarının kontrolü ve önlenmesi ile ilişkili birçok yeni yayını gözden geçirmektedir.
Çoğu ülkede yoğun bakım ünitelerinde antibiyotik direnci çok yüksektir. Bu önemli sorunla mücadelede başarılı olabilmek için çapraz bulaşın önlenmesi ve antibiyotiklerin daha iyi kullanılması konuları dahil kuvvetli bir programa ihtiyaç var görünmektedir
Acinetobacter türleri çoklu dirençli fırsatçı nosokomial patojenler olarak karşımıza çıkmaktadır.Bu derlemede Avrupada Acinetobacter türlerinin antimikrobiyal duyarlılıkları gözden geçirilmektedir.