Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Daha önce Koagülaz Negatif Stafilokok'ta Linezolid direnci çok seyrek iken, İrlanda'dan 3 izolat bildirildi..