Programa ulaşmak için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 ESBL Enterobakter için rektal örnekleme yararlı mı?
Thiram ve Disulfiram çok ilaç dirençli S. aureus'de çalışılmış. Disulfiram kombinasyonda kullanılabilir mi?
77 ülkeden elde edilen veriler antibiyotik direnci nedeni ile gonore tedavisinin giderek zorlaştığını gösterdi.
CDC'ye göre ABD'de yılda 2 milyon'dan fazla antibiyotik dirençli bakteri infeksiyonu oluyor ve en az 23.000 kişi ölüyor. Vankomisin'de yapılan bir modifikasyon ile belirgin bir etkinlik artışı görülmesi ümit verdi. Çalışma Proceedings of the National Academy of Sciences' da yayınlandı.
Karbapenemaz yapan Enterobakter kan akımı infeksiyonlarının mortalitesine kombine tedavinin etkisini araştıran, Türkiye'den merkezlerin de katıldığı INCREMENT çalışması yayınlandı.
Karbapenemaz yapan Enterobakter kan akımı infeksiyonlarının mortalitesine kombine tedavinin etkisini araştıran, Türkiye'den merkezlerin de katıldığı INCREMENT çalışması yayınlandı.
 Nature dergisinde yayınlanan bir yazıda, modifiye edilmiş fajlar kullanılarak bakteriyel immün sistemin (CRISPR) bakterinin kendisini öldürecek biçimde değiştirebileceği açıklanıyor. Bu amaçla geliştirilmiş faj üreten pek çok biyoteknoloji firması mevcut. Modifiye fajlar, çoklu dirençli bakteri infeksiyonlarının tedavisi için umut vaad ediyor.
 Nature dergisinin web sitesinde 5 ay süreyle serbest erşime açık kalacak antibiyotik direnci ile ilişkili bir dizi seçme makale yayınlandı.
 ScienceMag dergisinde yayınlanan bir makalede, ABD'de panrezistan A. baumanni sepsisi olan bir psikiyatri profesörünün bakteriyofaj tedavisi ile hayata dönüşü anlatılıyor. Bu ABD'de sepsis nedeniyle uygulanan başarılı ilk bakteriyofaj tedavisi olarak tarihe geçti.
 Lancet Infectious Diseases'de yayınlanan ve Türkiye'den de iki merkezin katıldığı bir araştırmanın sonuçlarına göre karbapenemaz üreten enterik gram-negatiflerin neden olduğu bakteremilerin tedavisinde monoterapi kombinasyon tedavisi kadar etkin. Ancak, yüksek mortalite riski olan hastalarda hala kombinasyon tedavisi gerekli.