Programa ulaşmak için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Mısır'da çok ilaç dirençli bir Acinetobacter baumannii infeksiyonu olan hastanın ilk defa denenen bir bakteriyofaj tedavisi ile kurtarılmasının öyküsü.. 
 WHO tarafından yayınlanan ve antibiyotik direncinden ötürü yeni antibiyotik gelişimine ihtiyaç duyulduğu açıklanan bakteri listesine Lancet Infectious Diseases tarafından ciddi eleştiriler yöneltildi.
Hacettepe  Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalından araştırıcıların yaptığı çalışma,  hastanede gelişen gram negatif baketermilerin, 97 pediatrik hastadaki risk analizini içeriyor.
 Aktif Hepatit C virüs infeksiyonu olanlarda S. aureus infeksiyonları artıyor mu?
 27 Şubat 2017'de yayınlanan listenin başında karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa ve enterik gram-negatifler yer alıyor.
Vankomisin toleransı olan ve olmayan hastalarda klinik başarıda fark olup olmadığı incelenmekte.
Bu çalışmada VAN-MIC ile invaziv Staphylococcus aureus infeksiyonlarında 30 günlük mortalite ilişkisine bakılmış. 
 Irak ve Afganistan savaşları sırasındaki yaralardaki anaerob infeksiyonların epidemiyolojisi ve duyarlılıkları incelenmiş.
 Antimicrobial Agents and Chemotherapy'de yayınlanan bir makale topikal bir dezenfektan olan klorheksidin'e direnç geliştiren K. pneumoniae suşlarında görülen mutasyonun kolistin direncine de yol açtığına işaret ediyor. Bu durum klorheksidin'in hastanelerde dikkatli kullanılması açısından büyük önem taşıyor...
 Colistin dozunun artması başarıyı artırıyor.