Programa ulaşmak için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Clinical Infectious Diseases dergisinin 1 Ekim 2016 tarihli sayısında yayınlanan bir makalede  bakteremisi olan 1288 hastanın verilerinin incelenmesi ile geliştirilen karar ağacı'na göre hastanın ESBL üreten bir gram-negatif bakteri ile infekte olup olmadığına yüksek güvenilirlikle karar vermek olası.
 Virulence dergisinin web sayfasında online yayınlanan makalede karbapenemaz üreten bakterilerin dünyadaki dağılımı hakkında ayrıntılı bilgiler veriliyor. Ülkemizdeki OXA-48 yaygınlığına da dikkat çeken makale, güncel karbapenemaz üreten bakteri dağılımı hakkında önemli bir bilgi kaynağı...
 Critical Care dergisinde yayınlanan bir makale çoklu dirençli bakteriyel infeksiyonlarda uygulanacak antibiyotik kullanımına ilişkin pratik bilgileri derliyor. Makalenin tamamına derginin web sitesinden serbest erişim mümkün.
 Journal of Antimicrobial Chemotherapy (JAC) dergisinde yayınlanan bir makale çoklu dirençli bakteri infeksiyonlarının tedavisinde bakteriyofaj kullanılıp kullanılamayacağına dair European Medicines Agency (EMA)'da yapılan bir toplantının sonuçlarını özetliyor. Makalenin tam metnine ücretsiz erişim mümkün...
 Journal of Antimicrobial Chemotherapy dergisinin Ağustos sayısında yayınlanan bir derleme plazmid aracılığı ile geçen kolistin direncine ilişkin ayrıntıları derliyor. Derlemeye derginin web sitesinden serbest erişim mümkün...
 Clinical Infectious Diseases dergisinin 1 Ağustos sayısında yayınlanan bir araştırmada sağlıklı erişkinlerde ESBL üreten enterik Gram-negatif bakterilerle intestinal kolonizasyona dair risk faktörleri bir metaanaliz ile araştırılmış.
 British Medical Journal Dergisi'nde yayınlanan ve 2005-2014 yılları arasına 45.5 milyon hasta yılını kapsayan bir araştırmanın sonuçlarına göre solunum yolu infeksiyonlarının tedavisi ve komplikasyonların azaltılması için antibiyotik reçete edilmesi mastoidit, ampiyem, menejit, intrakraniyal abse ve Lemierre sendromu görülme sıklığında artışa neden olmuyor. 
 Antimicrobial Agents and Chemotherapy dergsinde 11 Temmuz'da yayına kabul edilen bir makalede İtalya Pisa'da araştırıcıların lösemili bir çocuk hastanın süreveyans kültüründen elde ettikleri bir MDR K. pneumoniae izolatında yeni mcr-1 varyantı buldukları rapor ediliyor. Bu yeni varyant gene mcr1.2 adı verilmiş.
 Belçikalı araştırıcılar domuz ve sığır kökenli E. coli izolatlarından yeni bir plasmid aracılığı ile geçen kolistin direnç geni saptadı. mcr-2 adı verilen bu gen ilk bulunan mcr-1'e kıyasla daha yüksek hızda transfer oluyor. Bunun da yayılım açısından önemli olduğu düşünülüyor. 
 Journal of antimicrobial Chemotherapy dergisinin Temmuz 2016 sayısında yayınlanan bir metaanaliz ESBL ve/veya CRE taşıyıcılarının doğal seyri ve dekolonizasyon sonrası gelişimleri hakkında önemli veriler sunuyor.