Febril Nötropeni Güncelleme Toplantısı
09 Aralık 2022Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Bu derlemede yakın gelecek için umut vaad eden yeni antifungal moleküller (fosmanogepix, ibrexafungerp, olorofim, opelconazole, rezafungin) ayrıntılı olarak değerlendirilmiş. 
 İzole edilen C. auris ekinokandinler de dahil 3 sınıfa dirençli..
İtalya'dan yapılan çalışmada C. parapsilosis'te Flukonazol direncinde artış saptanırken, ekinokandine direnç henüz yok.
 C. auris tedavisinde biyofilm oluşumu ilaca duyarlılığı etkiler mi?
Toplam 129 A. fumigatus pozitif hastada yapılan çalışmada, 103 tane vorikonazol duyarlı, 26 vorikonazol dirençli olgu karşılaştırılmış ve mortaliteye etkiye bakılmış.
 Literatürdeki konu ile ilgili direnç yazılarının derlemesi yapılmış.
 Çoklu dirençli ve yeni ortaya çıkan bir Candida türü olan C. auris yaptığı salgınlar ve yarattığı sağlık sorunları nedeniyle The New York Times'ta ön sayfa haberi oldu.
 Journal of Antimicrobial Chemotherapy dergisinin Nisan 2019 sayısında yayınlanan bir derleme Aspergillus fumigatus'ta giderek artan triazol direncine ilişkin güncel durumu özetliyor.
 Journal of Antimicrobial Chemotherapy dergisinde yayınlanan bir derleme A. fumigatus'taki azol direncinin mekanizması ve epidemiyolojisi hakkında ayrıntılı bilgiler veriyor.
Vorikonazol direnci ve tedaviye geç başlama mortaliteyi artırıyor.