• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Clinical Microbiology Reviews dergisinin Ekim 2010 sayısındaki bir derleme insan CMV virüsünün antivirallere gösterdiği direncin ayrıntılarını irdeliyor.
CDC, Amerika birleşik Devletlerinde 2005-2006 sezonu influenza virüsüne karşı Amantadine ve Rimantadine kullanılmaması için uyarı yaptı.
Kuş gribi salgınına yol açan H5N1 influenza virusu infeksiyonunun tedavi ve profilaksisinde kullanılan oseltamivir'e (Tamiflu®) direnç gelişimi Nature dergisinde yayınlanan bir raporda gösterildi. 
Halen ülkemizde de Manyas kuş gölü civarında kanatlılarda salgına neden olan ve yüksek patojenite gösteren H5N1 virüsü geçtiğimiz 2 yıl içinde 9 Asya ülkesinde kümes hayvanlarında ciddi salgınlar yaptı ve Ocak 2004-Nisan 2005 tarihleri arasında 52'den fazla insan ölümüne de yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu raporunda bu dönemde izole edilen virüslerin amantadin'e dirençli olduğu (1997 Hong Kong salgınında duyarlı idiler) ve antijenik drift'e ilişkin kanıtlar taşıdığı belirtililyor. Ayrıca genetik manüpülasyonla elde edilen bir virüsün de insanlarda aşı geliştirilmesi açısından yararlı olabileceği anlatılmış. Makaleye tam metin ücretsiz ulaşmak mümkün.
Lancet'te yayınlanan 2 makalede influenza A virüsünün adamantan sınıfı antivirallere direnç kazanmaya başladığı ve influenza aşısının yaşlılarda etkinliğinin daha sınırlı olduğu gösterildi.