Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
İnvaziv aspergillosis tanısında serumda ELISA yöntemiyle galaktomannan antijen tayini ile Real-Time PCR yöntemini karşılaştıran bir çalışma. Kanıtlanmış veya muhtemel invaziv aspergillosisli hastalarda iki yöntemden en az biri ile pozitif sonuç alınmakta. PCR yöntemi daha spesifik bulunmakla beraber iki yöntemin birlikte kullanılması tanıyı güçlendiriyor.
Pharmacotherapy dergisinde yayınlanan bir makalede Hematolojik malignitelerde İnvazif Aspergilloz tüm yönleriyle ele alınmış. Ekteki dosyayı indirerek makalenin tümünü okuyabilir veya orijinali için www.medscape.com'a bakabilirsiniz.
Gerek Cushing sendromu nedeniyle gerekse eksojen kullanım sonucu hiperkorisolemik hale gelen hastalar invaziv fungal infeksiyon gelşimi açısından yüksek risk taşımaktadırlar. Bu risk steroidlerin immün sistem üzerine olumsuz etkilerinden kaynaklanmaktadır. Bu derleme kortikosteroidlerin yarattığı immünsüpresyonun fizyopatolojik etkileri yanısıra yol açtığı invaziv fungal infeksiyonları da ayrıntılı bir biçimde irdelemekte.
Mantar ile ilgilenenler için "Update on Fungal Infections: Incidence and Treatments" başlıklı yazı metin olarak sunuldu...
Piperacillin-Tazobactam kullanan hastalarda GM antijen testinin yalancı pozitif sonuç verebildiğine ilişkin Fransa’dan bir makale.