Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Karaciğer naklinde Flukonazole karşı Caspofungin profilaksisi karşılaştırılmış.
 Clinical Infectious Diseases dergisinde yayına kabul edilen bir makalede, kontamine ve suboptimal ölçülerde yıkanıp temizlenmiş çarşaflardan bulaşarak 6 immünsüpresif hastada gelişen kutanöz ve pulmoner mukormikoz salgını anlatılıyor. 
 Clinical Infectious Diseases editörleri 2014 yılında Dergi'de yayınlanmış en iyi makaleyi seçti. 
 The New England Journal of Medicine'ın bu haftaki sayısında invaziv kandidiyazis ile ilgil bir derleme makale yayınlandı.
 Clinical Infectious Diseases'de 'uncorrected proof' olarak yayınlanan bir makalede intraabdominal infeksiyon nedeniyle acil cerrahi yapılan hastalarda randomize, plasebo kontrollü olarak verilen 100 mg mikafungin'in invaziv kandidiyazis gelişmini önlemediği gösterilmiş. Çalışmaya Eskişehir'den de bir merkez katılmış. Makaleye tam metin olarak erişim mümkün.
 Mycoses dergisinin Ağustos sayısında yayınlanan bir makalede, Erciyes Üniversitesi'nden araştırıcılar hematolojik kanserli hastalarda nadiren infeksiyon etkeni olan Saprochaete capitata isimli bir fungal patojenle  47 hastada gelişen 51 fungemi epizodunun sonuçlarını veriyorlar.
 Mycoses'dan: AML/MDS hastalarında Flukonazole karşı Posakonazol profilaksisi..
 Uludağ Üniversitesi 20 yıllık Fuzaryozis olgularını yayınladı.
İnvaziv Fungal İnfeksiyonlarda Türkiye Uzman Görüşü serisinin dördüncüsü yayınlandı. Yazıya tam metin ulaşmak mümkün..
Sekiz ülkede 30 yoğun bakımda yapılan bir çalışmada Aspergillus infeksiyonları incelenmiş.