Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
NEJM'de yayınlanan yazıya göre Haiti'deki koleranın kaynağı Güney Asya..
Hemolitik Üremik Sendrom daha çok E. coli O157 ile ilişkilendirilirse de, ABD'de E. coli 0111 salgını sırasında %16.7 oranında HUS saptandı..
Clinical Infectious Diseases'de yayınlanan bir derleme yaşlılarda infeksiyon riski, tedavileri ve prognozları konusunda ayrıntılı bilgiler içeriyor.
JAMA dergisinin 11 Ağustos sayısında yayınlanan bir makaleye göre, ABD'de 9 farklı bölgede 2005-2008 yılları arasındaki sürveyans verilerinin CDC tarafından incelenmesi sonucu MRSA infeksiyonlarında belirgin bir azalma olduğuna işaret ediyor. Bu konuda Journal Watch dergisinde yayınlanan bir editoryale serbest erişim mümkün.
CDC tarafından MMWR'ın son sayısında yayınlanan kılavuz,  Quantiferon benzeri testler olan "interferon gama release assay"ler için ayrıntılı kullanım önerileri içeriyor. Makalenin tam metnine derginin web sitesinden erişim mümkün.
IDSA-SHEA tarafından yayınlanan Erişkinlerde C. difficile infeksiyonları kılavuzuna tam metin ulaşabilirsiniz.
Statin tedavisi bu popülasyonda pnömoni riskini azaltmamakta.
Annals of Surgery'de yayınlanan bir çalışmada Polimikrobial cerrahi infeksiyonların tedavisinden sonra C. difficile bağlı diare gelişme riskini belirleyen faktörlere bakılmış.
Hamster'larda yapılan bir çalışmada C. difficile patogenezinde toksin B'nin de önemli olduğu gösterildi.
2007 yılnda FDA, ceftriaxone'un kalsiyum içeren solusyonlarla karşılaştırılması ile ilgili sorun olabileceğini belirtmişti. 2009'da bu uyarı haline getirildi.