Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
CID'de İspanyol grubunun konsensus duyurusu yayınlandı..
CID'de 2006 yılında ıspanaktan kaynaklanan E. coli 0157:H7 salgınının analizi yayınlandı.
New England Journal of Medicine'da 1 Ocak 2009'da yayınlanan kontrollü bir çalışmada yoğun bakımda yatan 5939 hastada selektif orofaringeal ve gastrointestinal dekontaminasyonun mortalite üzerine etkisi araştırılmış. Sonuçlar çok ilgi çekici...
CID'de yayınlanan çalışmaya göre MBL düzeyleri azaldıkça ciddi bakteriyel enfeksiyonlardan ölüm riski artıyor.  Pnömokok enfeksiyonları için belirlenen MBL cutoff değeri 0.5 microg/mL.
4515 koroner bypass cerrahisi yapılan hastada, ameliyatı izleyen 90 günde gelişen kan akımı enfeksiyonları ile mortalite ilişkisi araştırılmış. Kan akımı enfeksiyonu geçirenlerde ölüm 4.2 kat artmakta. Gram negatif enfeksiyonlar mortaliteyi daha çok arttırmakta. İlginç olan en az enfeksiyon geçirmesi beklenen hastalarda mortalite yüksekken, ciddi enfeksiyon geçirmesi beklenen ağır hastalarda mortalite daha az.       
New England Journal of Medicine'ın bu haftaki sayısında nedeni bilinmeyen ateşi olan bir hastaya ilişkin pratik bilgiler sunuluyor
Antimicrobial Agents and Chemotherapy Dergisi'nde yayına kabul edilen bir farmakokinetik çalışmada moksifloksasinin tüberküloz menenjitli bir hastada BOS düzeyleri çalışıldı.
FDA, yaptığı ön açıklamada botoks kullananlarda doz ve endikasyona bağlı solunum yetmezliği ve ölüm dahil olmak üzere ciddi yan etkiler olduğunu bildirdi.
Düşük riskli hastalarda ayaktan tedavi güvenilir ve ucuz..
Gram-pozitif bakteriyel infeksiyonların tedavisinde Linezolid'e karşı beta-laktam veya glikopeptid çalışmalarının metanalizi yayınlandı...