Febril Nötropeni Güncelleme Toplantısı
09 Aralık 2022Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Gram-pozitif bakteriyel infeksiyonların tedavisinde Linezolid'e karşı beta-laktam veya glikopeptid çalışmalarının metanalizi yayınlandı...
Bu çalışmada, Pseudomonas aeruginosa bakteremisinde tedavide başlamada gecikmenin 30 günlük mortalitede en önemli risk faktörü olduğu gösterildi. 
CID'de yayınlanan çalışmaya göre Koagulaz Negatif Stafilokok ile olan endokarditler artarken, cerrahiye rağmen sonuçlar iyi değil..
Lancet Infectious Disease'da İnsanda Brusellozis ile ilgili bir derleme yayınlandı. Toplam 154 referans içerisinde Türkiye'den ondan fazla referans var.
CID son sayısında kanserli hastalarda Stenotrophomonas maltophilia ile ilgili bir derleme yayınlandı. Direncin özellikle sorun olduğu bu etkene yönelik tedavi yaklaşımları tartışılmakta.
Gazi Ünversitesinden yayınlanan yazıda  çeşitli yaş gruplarında difteri toksini A ve B altgruplarına yanıt incelenmekte.
Bu olgu kontrol çalışmasında, metisillin direnci, yabancı cisim varlığı, infektif endokardit, kronik renal yetmezlik ve ikiden fazla infeksiyon bölgesi varlığı risk olarak bulunmuş. Mortalite DSaB'de daha yüksek.
Lösemi nedeni ile tedavi alacak olan çocuklarda bazal Mannoz Bağlayan Lektin düzeyleri infeksiyon riskini belirlemiyor.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy Dergisinin Haziran 2007 sayısında yayınlanan bir makalede MD Anderson Kanser Merkezi'nden araştırıcılar 2001-2004 yılları arasında çoklu dirençli P. aeruginosa infeksiyonu nedeniyle tedavi edilmiş 95 hastanın sonuçlarını tartışıyor.
Chest Ağustos 2007 sayısında yayınlanan bir makalede çoğu akut lösemili veya solid organ transplantasyonu yapılmış 107 hastada pulmoner infeksiyon tanısı koymada BAL'daki nötrofil sayısı ve serum prokalsitonin düzeylerinin önemli ölçüde yararlı olduğu anlatılıyor.