Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Japonya'dan yayınlanan yazıda, bu durumda aminoglikozid yerine 3 gün IV Siprofloksasin ekleyerek olumlu sonuç alınabileceği vurgulanmakta..
CID son sayısında antiromatizmal ilaç kullanımının Tüberkuloz riskini arttırdığını gösteren bir yazı yayınlandı.. 
Cl. difficile tedavisinde karşılaşılan sorunlar nedeni ile yeni bir ajan olan Tolevamer 3 kollu randomize bir çalışmada denendi. 4 g. Tolevamer alan hastalarda %67, 6 g.  Tolevamer alanlarda %83 ve Vankomisin alanlarda %91 başarı sağlandı.  
34 hastaneden 528 febril nötropenik hastada yapılan karşılaştırılmalı çalışmada, piperasillin-tazobactam (4.5 gx4) Sefepim (2 gx3) kadar etkili bulundu..
JAMA'da yayınlanan bir araştırmanın sonuçları  mide asiditesini baskılayıcı tedavinin, özellikle de proton pompa inhibitörleri kullanımının toplumdan kazanılmış C. difficile infeksiyonu riskini artırdığını gösteriyor.
Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nin son 25 yıldaki kanser ve tüberküloz deneyimini derleyen bir rapor Clinical Infectious Diseases'in 1 Haziran sayısında yayınlanacak. Makaleye internet üzerinden ulaşmak olanaklı.
NEJM'de yayınlanan bir çalışmaya göre H. pylori'ye bağlı gastrik asit sekresyon bozukluğu günlük tiroid hormonu emilimini azaltıyor.
Lancet Infectious Diseases son sayısında ECCMID kongresinde sunulan faropenem medoxomil sonuçları sunuldu. İlaç komplike olmamaış cilt ve cilt yapı infeksiyonları, akut bakteriyal sinuzit, toplumsal kökenli pnömoni ve kronik bronşitin akut alevlenmelerinde kullanılmak üzere hazırlanıyor.  
NEJM'de Gatifloxacin'in disglisemi yapıcı etkisinin yayınlanmasından sonra Lancet Infectious Disease'de co-trimoxazole'a bağlı hipoglisemi yayınlandı..
CID son sayısında yayınlanan bu yazıda sigara içmenin genel olarak S. pneumoniae taşıyıcılığını arttırdığını, H. influenzae taşıyıcılığına etki etmediğini gösterilmekte..